Інноваційні розробки

 

 

Каталоги інноваційних розробок

 • «ВДОСКОНАЛЕННЯ ТЕХНОЛОГІЇ ВИГОТОВЛЕННЯ МАТЕРІАЛІВ ТРИБОТЕХНІЧНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ ІЗ ВІДХОДІВ МАШИНОБУДІВНОГО ВИРОБНИЦТВА». Автор: Гальчук Тетяна Никифорівна (Перехід)

 • «МЕХАНОТРОННА СИСТЕМА КЕРУВАННЯ В РЕЖИМІ САМОПОШИРЮЮЧОГО ВИСОКОТЕМПЕРАТУРНОГО СИНТЕЗУ». Автор: Гулієва Наталія Михайлівна (Перехід)

 • «СПІРАЛЬНИЙ СЕПАРАТОР СИПКИХ МАТЕРІАЛІВ». Автор: Дударєв Ігор Миколайович (Перехід)

 • «ТЕХНОЛОГІЯ ЗБИРАННЯ ЛЬОНУ ОЛІЙНОГО В УМОВАХ ЗАХІДНОГО ПОЛІССЯ». Автор: Дідух Володимир Федорович (Перехід)

 • «ІНФОРМАЦІЙНА СИСТЕМА «LUTSK TOURIST» ДЛЯ ЛЮДЕЙ З ВАДАМИ ЗОРУ». Автор: Кабак Віталій Васильович (Перехід)

 • «СПОСІБ ОТРИМАННЯ МАГНІТОЧУТЛИВОГО МІКРОСЕНСОРУ». Автор: Луньов Сергій Валентинович (Перехід)

 • «ЗМІЦНЮВАЛЬНО-ВИГЛАДЖУВАЛЬНА ТЕХНОЛОГІЯ ДЛЯ ПІДВИЩЕННЯ ЗНОСОСТІЙКОСТІ ФРИКЦІЙНИХ ПОВЕРХОНЬ СПРЯЖЕНИХ ПАР». Автор: Мороз Сергій Анатолійович (Перехід)

 • «ГРУНТ УКРІПЛЕНИЙ ЦЕМЕНТОМ З ДОДАВАНННЯМ ПІГМЕНТІВ РІЗНОГО КОЛЬОРУ». Автор: Панасюк Ярослав Ігорович (Перехід)

 • «ВДОСКОНАЛЕННЯ ТЕХНОЛОГІЇ ВИГОТОВЛЕННЯ ВТУЛОК, ЯКІ ВИКОРИСТОВУЮТЬ ЯК ПІДШИПНИКИ КОВЗАННЯ». Автор: Пастернак Вікторія Валентинівна (Перехід)

 • «ПРОГРАМНИЙ КОМПЛЕКС АНАЛІЗУ АНІЗОТРОПНИХ ТІЛ ІЗ ТУНЕЛЬНИМИ ТА ПРОСТОРОВИМИ ТРІЩИНАМИ ЗА ТЕРМОМЕХАНІЧНОГО НАВАНТАЖЕННЯ». Автор: Пастернак Ярослав Михайлович (Перехід)

 • «ВИГОТОВЛЕННЯ ПОРИСТИХ ПРОНИКНИХ МАТЕРІАЛІВ НОВОГО ПОКОЛІННЯ». Автор: Повстяной Олександр Юрійович (Перехід)

 • «ВІДНОВЛЕННЯ ДЕТАЛЕЙ КОНСТРУКЦІЙНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ З ПОРОШКІВ, ЯКІ ОТРИМАНІ З ВІДХОДІВ ПРОМИСЛОВОГО ВИРОБНИЦТВА». Автор: Повстяной Олександр Юрійович (Перехід)

 • «МОДЕЛЮВАННЯ ПРЕСУВАННЯ БАГАТОШАРОВИХ ФІЛЬТРІВ». Автор: Повстяной Олександр Юрійович (Перехід)

 • «ПРИСТРІЙ ДЛЯ ЗАТИСКУ ПРУТКОВОГО МАТЕРІАЛУ». Автор: Придальний Борис Іванович (Перехід)

 • «ЕПОКСИКОМПОЗИТНІ МАТЕРІАЛИ ДЛЯ ТРИБОВИРОБІВ». Автор: Савчук Петро Петрович  (Перехід)

 • «ЗАСТОСУВАННЯ ТЕРМІТНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ДЛЯ ВІДНОВЛЕННЯ ДЕТАЛЕЙ ВІДПОВІДАЛЬНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ». Автор: Самчук Людмила Михайлівна (Перехід)

 • «ВІБРАЦІЙНА УСТАНОВКА ДЛЯ ОБРОБКИ ТА ПЕРЕМІШУВАННЯ СУМІШЕЙ РІЗНИХ МАТЕРІАЛІВ». Автор: Симонюк Володимир Павлович (Перехід)

 • «ЗНОСОСТІЙКЕ ЗБІРНЕ СОПЛО АБРАЗИВОСТРУМЕНЕВИХ МАШИН». Автор: Сичук Віктор Анатолійович (Перехід)

 • «ОКСИДОКЕРАМІЧНІ ПОКРИТТЯ З КОМПЛЕКСОМ КЕРОВАНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ НА ОСНОВІ ПЛАЗМОЕЛЕКТРОЛІТНИХ ТЕХНОЛОГІЙ». Автор: Імбірович Наталія Юріївна (Перехід)