Координатори академічної мобільності

Координатори академічної мобільності

Імбірович
Наталія Юріївна

Факультет митної справи,
матеріалів та технологій

050 1963200
n.imbirovych@lntu.edu.ua

Мерленко
Ігор Михайлович

Факультет аграрних технологій та екології
050 8042292
im_merlenko@ukr.net

Задорожнікова
Ірина Вікторівна

Факультет архітектури,
будівництва та дизайну

067 1653389
zair.ua29@gmail.com

Кравчук
Павло Ярославович

Факультет бізнесу та права
095 8555797
p.kravchuk@lntu.edu.ua

Літкович
Юлія Вікторівна

Факультет цифрових, освітніх та
соціальних технологій

095 6118741
litkovych@ukr.net

Мельник
Василь Михайлович

Факультет комп'ютерних та
інформаційних технологій

099 7542242
melnykvasyl@yahoo.com

Повстяной
Олександр Юрійович

Факультет транспорту та
механічної інженерії

050 6611333
o.povstyanoy@lntu.edu.ua