Ковельський промислово - економічний коледж

Директор:

Селівончик Тетяна Василівна

вул. Заводська, 23, м. Ковель, 45007

23 Zavodska str., Kovel 45007, Ukraine

тел/факс (03352) 4-97-37

http://kpeklntu.at.ua
kovel_koledg@ukr.net

Ковельський промислово-економічний коледж ЛНТУ
І рівень акредитації
Ліцензія : АВ №395856 від 02.07.2008 р.
45007, м. Ковель,  вул. Заводська, 23,
Тел./факс: 4-97-37

Ковельський промислово-економічний коледж ЛНТУ є правонаступником Ковельського машинобудівного технікуму, створеного як самостійний навчальний заклад з вечірньою формою навчання наказом Міністра машинобудування для тваринництва та кормовиробництва СРСР від 11 вересня 1978 за № 228. До 1984 року технікум здійснював підготовку фахівців за такими спеціальностями: 0415 «Ковальсько-штампувальне виробництво»; 0515 «Сільськогосподарські машини». Наказом Міністра машинобудування для тваринництва та кормовиробництва СРСР від 25 липня 1984 року за № 192 технікум реорганізовано і відкрито денну форму навчання за вищевказаними спеціальностями.     
     На виконання постанови Кабінету Міністрів України від 24 вересня 1991 року № 227 «Про заходи щодо виконання Закону України «Про підприємства та організації союзного підпорядкування, що розташовані на території України» наказом Міністерства вищої освіти України від 28 листопада 1991 року № 231 Ковельський машинобудівний технікум прийнятий до системи Мінвузу України, а з 4-го травня 1992 року – підпорядкований Міністерству освіти України. Згідно з наказом Міністерства освіти і науки України № 459 від 08.06.2004 р. Ковельський машинобудівний технікум реорганізований і приєднаний до складу Луцького державного технічного університету як відокремлений структурний підрозділ, а наказом Міністерства освіти і науки України № 883 від 25.11.2004 року перейменований в Ковельський промислово-економічний коледж Луцького державного технічного університету. Згідно Указу Президента України N 335/2008 від 11 квітня 2008 року Луцький державний технічний університет набув статусу «національного» і, відповідно, зараз коледж має назву Ковельський промислово-економічний коледж Луцького національного технічного університету. 

 

На 2013-2014 навчальний рік на денне (на базі 9 кл.) та заочне (на базі 11 кл.) відділення за такими спеціальностями:

 

- "Виробництво сільськогосподарських машин" (технік-механік), термін навчання: 3р. 10м. (денне).

- "Обслуговування та ремонт автомобілів і двигунів" (технік-механік), термін навчання: 3р. 10м. (денне); 2р. 6м. (заочне).

- "Бухгалтерський облік" (бухгалтер), термін навчання: 2р. 10м. (денне); 2р. 5м. (заочне).

- "Організація виробництва" (організатор виробництва, менеджер), термін навчання: 3р. 6м.  (денне).

- "Обслуговування програмних систем і комплексів" (технік-програміст), термін навчання: 3р. 10м.(денне).

- "Організація перевезень і управління на автомобільному транспорті" (технік-технолог, організатор перевезень), термін навчання: 3р. 10м. (денне).

           Після зарахування за державним замовленням абітурієнти, які успішно витримали вступні випробовування, зараховуються на навчання за рахунок коштів фізичних та юридичних осіб (платна форма навчання) у межах ліцензованого обсягу.

  Прийом документів проводиться:

1. На денну форму навчання - з 01 липня до 20 липня з 8:30 до 17:00 щоденно.

2. На заочну форму навчання:

- для осіб, які мають складати вступні випробування, що проводить коледж - з 08 липня до 26 липня;

- для, осіб які не складають вступних випробувань - з 08 липня до 02 серпня.

 

Вступні випробування:

1. На денну форму навчання - з 21 до 31 липня;

2. На заочну форму навчання - з 27 липня до 02 серпня.

 Зарахування до навчання:

1. На денну форму навчання - 11 серпня;

2. На заочну форму навчання - 14 серпня.

 Вступники подають такі документи:

Заяву на ім'я директора; документ про освіту і додаток до нього; сертифікати зовнішнього незалежного оцінювання  (на заочну форму навчання); копію свідоцтва про народження (паспорта); медичну довідку (форма № 086-о); 6 кольорових фотокарток (3 х 4 см), документи, що дають право на пільги. Усі ксерокопії завіряються за оригіналом вищим навчальним закладом, до якого вони подаються, або в установленому порядку.

             Документи подавати у папці (скорозшивач), у яку вкласти два конверти.

Студенти випускного курсу, як денного так і заочного відділень, які успішно навчаються за спеціальностями «Виробництво сільськогосподарських машин», «Обслуговування та ремонт автомобілів і двигунів», «Організація виробництва», «Обслуговування програмних систем і комплексів»,«Організація перевезень і управління на автотранспорті»   мають змогу одночасно отримати другу вищу освіту І рівня акредитації (освітньо-кваліфікаційний рівень – молодший спеціаліст) за спеціальністю «Бухгалтерський облік» (форма навчання – вечірня, платна).

Вступні випробування на денне відділення проводяться з таких дисциплін:українська мова (диктант); математика (усно).

           Для зарахування на заочне відділення (спеціальність "Бухгалтерських облік", "Обслуговування та ремонт автомобілів і двигунів") на базі повної загальної середньої освіти (11 кл.), відповідно до Умов прийому до ВНЗ України, будуть зараховуватися сертифікати Українського центру оцінювання якості освіти:

           - спеціальність "Бухгалтерський облік" -  українська мова та література, математика або історія України;

           - спеціальність "Обслуговування та ремонт автомобілів і двигунів" - українська мова та література, математика або фізика.

           Вступники мають право подавати сертифікат  ЗНО Українського центру оцінювання якості освіти, виданий у 2013, або у 2012, або у 2011, або у 2010, або у 2009, або у 2008 році. Право брати участь у конкурсі за результатами зовнішнього незалежного оцінювання або за результатами вступних випробувань з конкурсних предметів у КПЕК Луцького НТУ за їх вибором при вступі на навчання без відриву від виробництва мають особи, які отримали повну загальну середню освіту у 2007 році і раніше.

           Особи, які успішно витримали вступні випробування, подали сертифікати Українського центру оцінювання якості освіти зараховуються до коледжу за конкурсом відповідно до кількості набраних балів. Випускники коледжу мають змогу продовжити навчання за скороченим терміном у Луцькому національному технічному університеті. Усі встигаючі студенти денного відділення забезпечуються стипендією на загальних підставах, та гуртожитком.

Правила прийому можна скачати тут

Ліцензії та сертифікати можна скачати тут

Адреса коледжу: м. Ковель, вул. Заводська, 23

Телефони: 4-97-37, 4-94-95, 4-94-74

Сторінка в інтернеті: http://www.kpeklntu.at.ua

E-mail: kovel_koledg@rambler.ru