МЕТОДИЧНА РОБОТА КАФЕДРИ

МЕТОДИЧНА РОБОТА КАФЕДРИ

Методична робота кафедри проводиться відповідно до затверджених індивідуальних планів науково-педагогічних працівників кафедри. До даного виду роботи відноситься регулярне оновлення навчально-методичних комплексів дисциплін, що викладаються на кафедрі, оновлення матеріалів дистанційного навчання, видання підручників та навчальних посібників тощо.