Методичне забезпечення

Усі електронні ресурси доступні читачам через власний web-сайт електронної бібліотеки Луцького НТУ:  http://lib.lntu.edu.ua

В Луцькому НТУ існує репозитарій, доступ до якого надається авторизованим користувачам через web-сайт бібліотеки: http://library.lntu.edu.ua/elektronni-resursi/repozitorij.html