МІЖНАРОДНА СПІВПРАЦЯ

МІЖНАРОДНА СПІВПРАЦЯ

Метою міжнародної діяльності кафедри технологій і обладнання переробних виробництв є підвищення ефективності співпраці з вищими навчальними закладами-партнерами, пошук, вивчення і застосування кращого закордонного досвіду науково-дослідної та навчально-методичної роботи, розширення мобільності науково-педагогічних працівників і студентів, адаптація до європейських та світових стандартів із збереженням кращих напрацювань національної освіти, підвищення іміджу кафедри та Луцького національного технічного університету в Україні та за її межами.

Головними напрямами діяльності кафедри в міжнародному співробітництву є :

·    залучення науково-педагогічних працівників, магістрів та аспірантів до участі у міжнародних проектах;

·    співпраця з міжнародними освітніми установами;

·    викладання для іноземних громадян;

·    організація стажувань, підвищення кваліфікації викладачів кафедри;

·    використання міжнародного досвіду в науковій, навчально-методичній та культурно-виховній роботі;

·    сприяння науковій співпраці з іноземними колегами.

Науковий потенціал кафедри постійно зростає за рахунок щорічної участі у міжнародних наукових конференціях. Викладачі кафедри плідно працюють в науково-дослідницькому напрямі, про що свідчать опубліковані у закордонних виданнях тези доповідей та наукові статті.

Відділом міжнародних зв’язків Луцького національного технічного університету налагоджено співпрацю із Люблінською академією сільського господарства та Люблінською Політехнікою (м. Люблін, Польща), Політехнічним інститутом Браганси (м. Браганса, Португалія) та іншими закордонними вищими навчальними закладами і науково-дослідними установами.