Міжнародні зв’язки та академічна мобільність

Міжнародні зв’язки та академічна мобільність

 Науковці кафедри матеріалознавства підтримують тісні творчі контакти з вченими та науковими колективами університетів: Люблінська політехніка (Польща), Краківська політехніка (Польща), Грузинським технічним університетом (Грузія), Вища школа Східна Вестфалія Ліппе (Німеччина), Берлінський технічний університет (Німеччина), Університет м. Льовен (Бельгія).

Академічність, мобільність студентів і викладачів кафедри є важливим елементом, спрямованим на підвищення якості освіти. За різними грантовими програмами, у тому числі програмою МОН України:

-    успішно пройшли стажування в університетах Італії, Швеції та Німеччини, Бельгії – 6 викладачів кафедри (проф. Савчук П.П.,
доц. Мельничук М.Д., доц. Кашицький В.П., доц. Зайчук Н.П.,
доц. Фещук Ю.П, асист. Боярська І.В.);


 - за програмою подвійного диплома успішно закінчили магістерські програми університету Гліндор (Великобританія) двоє студентів (Клавдія Кролік та Тетяна Артюхова) кафедри матеріалознавства;


- починаючи з 2011 року від 2-х до 5-ти студентів кафедри щороку проходять навчання за програмою подвійного диплома та семестрового навчання у Люблінській політехніці (Польща).

 Участь у підготовці та реалізації міжнародних проектів є одним із ключових пріоритетів розвитку кафедри. Реалізація таких проектів, зокрема у партнерстві, дає змогу покращити як матеріально-технічну базу, так і рівень наукових досліджень, а також загальний рівень підготовки та практичних навичок професорсько-викладацького складу факультету, що має позитивний вплив на якість підготовки наших студентів та аспірантів.

Станом на сьогодні викладачі кафедри беруть активну участь у реалізації двох проектів за міжнародною програмою «Темпус»:

   -  «Модернізація навчальних планів дворівневої програми підготовки (бакалавр/магістр) із інженерного матеріалознавства на основі компетентнісного підходу та найкращого досвіду з впровадження досвіду положень Болонського процесу – «MMATENG»: 2013 – 2016.

Мета та завдання проекту:

 • Проаналізувати стан та оновити діючі навчальні плані бакалаврів і магістрів із інженерного матеріалознавства на основі компетентного підходу.
 • Розробити та запровадити модернізовані навчальні плани з матеріалознавства з інтегрованою інфраструктурною підтримкою.
 • Підвищити кваліфікацію викладачів та провести тренінги для наставників на підприємствах за новими навчальними планами та методологіями.

Створити сервіс-офіси з інженерного матеріалознавства (Material Engineering Service-Office, MESO) у ВНЗ країн-партнерів.

Партнерство:

 • Університет м. Льовен, Бельгія.
 • Берлінський технічний університет, Німеччина.
 • Офіс інженирінга, консалтінга та менеджменту, м. Берлін, Німеччина.
 • Національна школа хімії, м. Лілль, Франція.
 • Міністерство освіти і науки України.
 • Приазовський державний технічний університет, м. Маріуполь, Україна.
 • Луцький національний технічний університет, Україна.
 • Національний університет «Львівська політехніка», Україна.
 • Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут», Україна.
 • ВАТ «Металургійний комбінат «Азовсталь», Маріуполь, Україна.
 • Далекосхідний федеральний університет, м. Владивосток, Росія.
 • Казанський науково-дослідницький університет ім. Туполєва, Росія.
 • Магнітогорський державний технічний університет ім. Г.І. Носова, Росія.
 • Донський державний технічний університет, м. Ростов-на-Дону, Росія.
 • НВО «Белмаг», м. Магнітогорськ, Росія.
 • Інженерний коледж, м. Єрусалим, Ізраїль.
 • Університет м. Тель-Авів, Ізраїль.
 • Інженерний коледж СаміШамун, м. БеєрШева, Ізраїль.
 • Університет технологій, м. Краків, Польща.

 

 -   «Модернізація вищої інженерної освіти у Грузії, Україні та Узбекистані відповідно до технологічних викликів – «ENGITEC»:    2012 – 2015.

Мета та завдання проекту:

 • Розвинути потенціал 3-х грузинських, 4-х українських та 3-х узбецьких інженерних університетів щодо впровадження сучасних європейських методик навчання.
 • Модернізувати програми навчання магістрів і аспірантів шляхом введення нових міждисциплінарних модулів.
 • Розробити нову платформу для діалогу між університетами та промисловістю задля забезпечення відповідності вищої інженерної освіти сучасним технологічним вимогам.

Партнерство:

 • Королівський технологічний інститут, Швеція.
 • Турінська політехніка, Італія.
 • Університет міста Лідс, Великобританія.
 • Державний університет Акакія Церетелі, Грузія.
 • Грузинський технічний університет, Грузія.
 • Державний університет Шота Руставелі, Грузія.
 • Делкам ПЛС, Великобританія.
 • Запорізьке машинобудівне конструкторське бюро «Прогрес», Україна.
 • Ташкентський тракторний завод, Узбекистан.
 • Луцький національний технічний університет, Україна.
 • Національна металургійна академія України, Україна.
 • Сумський державний університет, Україна.
 • Запорізький національний технічний університет, Україна.
 • Бухарський інженерно-технічний інститут високих технологій, Узбекистан.
 • Джизакській політехнічний інститут, Узбекистан.
 • Ташкентський автомобільно-дорожній інститут, Узбекистан.