Наукова та інноваційна діяльність

  

    Стратегічна ціль –
    нарощення наукового потенціалу
    та створення інноваційного
    середовищаПЕРЕЛІК ПРІОРИТЕТНИХ ТЕМАТИЧНИХ НАПРЯМІВ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ ТА РОЗРОБОК ЛУЦЬКОГО НТУ

ПРІОРИТЕТНІ НАПРЯМИ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ ЛУЦЬКОГО НТУ  


БІЗНЕС - ІННОВАЦІЙНИЙ ЦЕНТР

          Наукові заходи

          Наукові видання

          Науково-дослідна робота студентів

          Рейтингова оцінка наукової діяльності кафедр

          НДР, що виконуються в межах робочого часу НПП 

          Інноваційні розробки за високотехнологічними галузями

          Інтелектуальна власність

          Технології та їх складові

НАУКОВО-ДОСЛІДНА ЧАСТИНА

               Інформація про наукову та науково-технічну діяльність Луцького НТУ

              Наукові дослідження та розробки

              Перелік послуг, які надає Луцький НТУ у сфері наукової та науково-технічної діяльності

              Супровід наукової діяльності

              Перелік проєктів

 АСПІРАНТУРА ТА ДОКТОРАНТУРА

             Наукові школи

НАУКОВЕ ТОВАРИСТВО СТУДЕНТІВ, АСПІРАНТІВ, ДОКТОРАНТІВ І МОЛОДИХ ВЧЕНИХ ЛУЦЬКОГО НТУ

НАУКОВО-ДОСЛІДНІ ЛАБОРАТОРІЇ

НАУКОВО-ТЕХНІЧНА РАДА

НОРМАТИВНО-ЗАКОНОДАВЧА БАЗА