НАУКОВА РОБОТА КАФЕДРИ

НАУКОВА РОБОТА КАФЕДРИ

Науковий напрям кафедри – розробка і удосконалення технологій та обладнання переробних і харчових виробництв.

До наукової роботи залучені усі науково-педагогічні працівники кафедри. Результати наукових досліджень членів кафедри відображаються в захищених кандидатських і докторських дисертаціях, опублікованих монографіях, підручниках, навчальних посібниках, звітах із виконання науково-дослідних робіт, статтях у фахових виданнях України та закордонних виданнях, виступах на наукових конференціях, симпозіумах, семінарах, круглих столах тощо. Колектив кафедри активно залучає студентів до науково-дослідної роботи. На кафедрі на постійній основі функціонує науково-дослідницький студентський гурток. Найкращі випускники кафедри мають можливість продовжити навчання в аспірантурі університету.

Наукові розробки кафедри гідно оцінені! Ми фіналісти Конкурсу технологічних стартап-проектів, що проводився у рамках IV Всеукраїнського фестивалю інновацій (м. Київ, 16 травня 2019 року).

Наші студенти представляють результати своїх наукових досліджень на студентській конференції (2019 рік).

http://lutsk-ntu.com.ua/uk/news/u-luckomu-ntu-startuvala-yuvileyna-studentska-konferenciya-mbf

 

Теми науково-дослідних робіт, до яких залучені викладачі кафедри:

Науково-дослідна робота д/р №0120U101522Розробка технології виробництва овочево-фруктових чипсів”.

 

Науково-дослідна робота д/р №0120U100521 “Розробка технологічного обладнання для змішування та сепарування сипких і гранульованих матеріалів”.

 

Науково-дослідна робота д/р №0116U001949 “Розробка технології отримання паливних брикетів з сапропелю та рослинної сировини”.

 

Науково-дослідна робота д/р №0109U001211 “Дослідження та обґрунтування параметрів сушарки малосипких сільськогосподарських матеріалів”.

 

Науково-дослідна робота д/р №0112U000289 Розробка засобів виробництва продукції льону олійного в умовах Полісся.

 

Наукові конференції