НАУКОВА РОБОТА СТУДЕНТІВ

Наукові гуртки

         Науково-дослідна робота студентів є невід’ємною складовою наукової діяльності Луцького НТУ і першим етапом у підготовці наукових кадрів. Вона є одним із важливих засобів підвищення якості підготовки фахівців з вищою освітою, здатних творчо застосовувати у практичній діяльності новітні досягнення науково-технічного прогресу, розширення загального та професійного світогляду. Організація науково-дослідної роботи студентів має поєднувати провідну роль науково-педагогічних співробітників Луцького НТУ у плануванні та методичному керівництві науково-дослідною роботою, з максимальною самостійністю студентів у процесі безпосереднього проведення наукових досліджень, підготовці масових заходів у галузі науково-дослідної роботи (Днів науки, конференцій, конкурсів, олімпіад, виставок тощо), в інформаційно-просвітницькій роботі.

 На кафедрі створене студентське науково-виробниче бюро (СНВБ) “ХаТе”, діяльність якого спрямована на закріплення теоретичних знань і практичних навичок студентів та аспірантів під час навчального процесу, зокрема шляхом проходження практичної підготовки, а також на сприяння студентам Луцького НТУ у проведенні науково-дослідних робіт із використанням освітнього і наукового потенціалу кафедри ТОПВ.

 На базі СНВБ “ХаТе” діє студентський науковий гурток «Переробник», керівником якого є доцент Тараймович І.В.

 Займаючись науковою роботою, студенти досліджують властивості сировини, вивчають вплив технологічних прийомів на збереженість біологічної цінності продуктів харчування, розробляють нові види продуктів підвищеної цінності, удосконалюють технології виробництва харчових продуктів та продукції ресторанного господарства. Студенти розробляють нові та вдосконалюють існуючі технології зберігання продукції рослинництва. Мають змогу проводити дослідження щодо удосконалення технології та розширення асортименту плодоовочевих консервів з метою підвищення їх харчової і біологічної цінності.

    Метою роботи студентського наукового гуртка є:

  • Виявлення найбільш здібних і талановитих, схильних до науково-дослідної роботи студентів.
  • Поглиблення дослідження за проблематикою наукової діяльності кафедр за участю студентів.
  • Придбання навичок наукової роботи.

    Основними завданнями студентського наукового гуртка є:
  • Залучення до роботи студентів, які виявляють інтерес до науково-дослідної роботи.
  • Організація науково-дослідної роботи студентів.
  • Поглиблене вивчення студентами обраної дисципліни.

В науковому гуртку задіяно 15 студентів і усі магістранти. В ньому студенти обмінюються інформацією щодо особливостей процесів та обладнання харчових виробництв в Україні та світі, готують до публікації наукові статті та наукові роботи для отримання патентів.
      Вже стало традицією те, що кожного року наші студенти виборюють призові місця на регіональних і Всеукраїнських олімпіадах з дисциплін кафедри, отримують дипломи та грамоти за кращі доповіді на студентських наукових конференціях різного рівня (від внутрішніх до міжнародних) і Всеукраїнському конкурсі дипломних проектів і робіт.

 

НАКАЗ № 89-05-35 від 04.02.21 Про студентські наукові гуртки на факультеті митної справи, матеріалів та технологій

ПОЛОЖЕННЯ ПРО СТУДЕНТСЬКЕ НВБ "ХаТе"

План роботи наукового гуртка"Переробник"

Результати роботи наукового гуртка "Переробник"

Графік роботи наукового гуртка

Тематика наукових досліджень учасників