Науково-дослідна робота.

Науково-дослідна робота.

Основними  напрямками наукової роботи кафедри екології є:

-  проведення наукових досліджень;

- підготовка і захист кандидатських дисертацій, керівництво аспірантами;

- випуск монографій, навчальних підручників та посібників, публікація наукових праць (статей, доповідей);

-  організація та проведення наукових конференцій та нарад, участь співробітників кафедри у всеукраїнських та міжнародних науково-практичних конференціях, семінарах;

- робота над держбюджетними та позабюджетними науково-дослідними темами;

- участь співробітників кафедри у роботі ради громадських екологічних інспекторів обласного управління Мінекології, консультування та постійна співпраця з державними органами управління в галузі екології, органами місцевого самоврядування, та іншими державними установами та організаціями;

- керівництво науково-дослідною студентською роботою;

-міжвузівське наукове співробітництво.

Науковий напрямок кафедри – “Моніторинг та оптимізація навколишнього середовища”.

Співробітники кафедри приймали участь у конференціях, які проводяться в Луцькому НТУ.

Спільно з облдержадміністрацією приймали участь у розробці Програми охорони навколишнього середовища м. Луцька на 2010-2012 роки.

Налагоджено співпрацю з Луцькою міською радою за темою: ”Оптимізація системи збору та утилізації твердих побутових відходів у м. Луцьку та приміській зоні”; з Володимир-Волинською міською радою  – за темою: ”Зниження техногенного впливу полігону твердих побутових відходів на транскордонні території”.

Здійснюється наукова співпраця і консультування фахівцями кафедри державних, громадських та недержавних науково-дослідних установ, виробничих організацій та підприємств м. Луцька та Волинської області:

  1) відділу раціонального природокористування і охорони природних ресурсів Луцького міськвиконкому за напрямками:

- робота над екологічним паспортом міста,

- оптимізація організації екологічної освіти та виховання в шкільних

 закладах освіти м.Луцька.

2)  підприємства “Луцькводоканал” за напрямками:

- основні шляхи та заходи екологічної оптимізації водокористування та водовідведення міста,

- оптимізація якості питної води: сучасні методики.

3) Поліська дослідна станція національного наукового центру "Інститут ґрунтознавства і агрохімії імені О.Н. Соколовського", за напрямками:

- дослідження екологічного стану ґрунтів Волині,

- проблеми оптимізації стану радіоактивно забруднених земель північних районів області,

- розробка карти агроекологічного районування ґрунтів Волині.

4) Волинський обласний державний проектно-технологічний центр охорони родючості ґрунтів та якості продукції "Облдержродючість" за напрямками: 

- екологічний моніторинг земель Волині,

- складання кадастру еродованих та порушених земель і ґрунтів Волинської області.

5) Шацького національного природного парку за напрямками:

-  вивчення екологічного стану озера Світязь,

-  розробка схеми екологічного моніторингу оз. Світязь та прилеглої території,

- дослідження мікрокліматичних особливостей території Шацького національного природного парку, що формуються під впливом озера.

6) Волинського регіонального гідрометеоцентру за напрямками:

- здійснення екологічного моніторингу стану атмосферного повітря у м. Луцьку,

- розробка карти екологічного районування стану атмосферного повітря в межах урбоекосистеми Луцька,

- забезпечення стаціонарного моніторингу стану атмосферного повітря в зонах транспортного і промислового напруження.

На базі всіх перерахованих організацій згідно укладених договорів проводиться виробнича практика студентів-екологів та збір і обробка вихідних матеріалів до виконання наукових студентських досліджень, дипломного проектування.

      У Волинській області ефективно працює громадська екологічна організація „Чисте довкілля”, директором якої є доцент кафедри екології, к. с.-г. н. Мерленко І.М.