Науково-дослідна робота викладачів

Науково-дослідна робота викладачів

 

Упродовж тривалих років науковцями кафедри сформовані такі наукові напрями:
- Дослідження закономірностей формування структури зварного шва з розробкою технології зварювання сірих чавунів.
- Дослідження структурних змін та триботехнічних процесів у епоксикомпозитах при навантаженні тертям.
- Дослідження впливу легування магнієвих та титанових сплавів на формування і властивості оксидокерамічних покриттів, синтезованих у електролітній плазмі.
- Вплив технологічних та експлуатаційних чинників на структуру та властивості композитних матеріалів, отриманих на основі чавунів.
- Вплив технологічних та експлуатаційних чинників на структуру та властивості сталей та сплавів спеціального призначення.
- Теоретико-методичні засади професійної підготовки фахівців.
- Фазові та кристалічні структури у системах d- і p-елементів.

На кафедрі створено Науково-дослідну лабораторію «Композиційних та порошкових матеріалів, покриттів», яка обладнана сучасними мікроскопами та приладами, що придбані за фінансування в рамках Міжнародного проекту «Модернізація навчальних планів дворівневої програми підготовки(бакалаври/магістри) з інженерного матеріалознавства на основі компетентністного підходу та найкращого досвіду з впровадження положень Болонського процесу (MATTENG)». 543994-TEMPUS-1-2013-1-BE-TEMPUS-JPCR Міжрегіональної програми Європейського сусідства і партнерства TEMPUS.

На кафедрі постійно виконуються науково-дослідні та дослідно-конструкторські роботи згідно державних тем та господарських договорів з різними організаціями. В даний виконуються дослідження по двом темам державного замовлення, це: “Створення модифікованих полімеркомпозиціних матеріалів з комплексом керованих властивостей для трибосистем ковзання” (керівник д.т.н., професор Савчук П.П., № д/р 0115U002203) та НТУ “Нові халькогеніди рідкісноземельних металів: синтез, структура та властивості” (керівник д.х.н., професор Гулай Л.Д., № д/р 01130000335).

За результатами НДР створено епоксикомпозитні матеріали триботехнічного призначення, які захищено двома патентами України на корисні моделі №66490 та №85861, а також захищена кандидатська дисертаційна робота. Також розроблені нові тернарні та тетрарні халькогенідні матеріали і досліджено їх кристалічні структури.

Упродовж 2016 року співробітниками кафедри захищені дві кандидатські дисертації: «Застосування методів інтенсифікації процесів структурування для керування властивостями епоксикомпозитів», здобувач Боярська І.В.; «Розробка методології прогнозування зносостійкості матеріалів деталей паливної апаратури дизельних двигунів», здобувач Мисковець С.В.