Навчально-методичне забезпечення кафедри екології

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СПЕЦІАЛЬНОСТІ 201 «АГРОНОМІЯ»

Агролісомеліорація. Методичні вказівки до практичних занять для студентів спеціальності 201 “Агрономія” денної форми навчання

Агрометеорологія. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт для студентів спеціальності 201 «Агрономія» денної та заочної форм навчання

Агрохімія. Методичні вказівки до виконання курсової роботи для студентів спеціальності 201 «Агрономія» денної та заочної форми навчання

Ґрунтознавство з основами геології. Методичні вказівки до виконання курсової роботи для студентів спеціальності 201 «Агрономія» денної та заочної форми навчання

Ґрунтознавство з основами геології. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт для студентів спеціальності 201 «Агрономія» денної та заочної форми навчання

Декоративне рослинництво. Конспект лекцій для студентів спеціальності 201 "Агрономія"

Декоративне рослинництво. Методичні вказівки до практичних занять для студентів спеціальності 201 "Агрономія"

Дистанційне зондування землі. Методичні вказівки до виконання курсового проекту для студентів спеціальності 201 «Агрономія» денної і заочної форм навчання

Дистанційне зондування землі. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт для студентів спеціальності 201 «Агрономія» денної і заочної форм навчання

Інтегрований захист рослин. Методичні вказівки до виконання курсової роботи для студентів спеціальності 201 «Агрономія» денної та заочної форми навчання

Основи товарознавства продукції рослинництва. Методичні вказівки до практичних занять для студентів спеціальності 201 «Агрономія» денної і заочної форм навчання

Охорона грунтів. Методичні вказівки до виконання практичних робіт для студентів спеціальності 201 «Агрономія» денної та заочної форми навчання
Основи товарознавства продукції рослинництва. Методичні вказівки до практичних занять для студентів спеціальності 201 «Агрономія» денної і заочної форм навчання

Основи охорони праці та безпеки життєдіяльності. Конспект лекцій для здобувачів першого рівня спеціальності 201 «Агрономія» денної та заочної форм навчання

Основи охорони праці та безпеки життєдіяльності. Методичні вказівки для виконання самостійних робіт для здобувачів першого рівня спеціальності 201 «Агрономія» денної та заочної форм навчання

Політологія. Конспект лекцій для студентів спеціальності 201 «Агрономія» денної і заочної форм навчання

Політологія. Методичні вказівки до виконання самостійної роботи для студентів спеціальності 201 «Агрономія» денної форми навчання

Політологія. Методичні вказівки до практичних занять для студентів спеціальності 201 «Агрономія» денної і заочної форм навчання

Правознавство. Методичні вказівки до семінарських занять для студентів спеціальності 201 «Агрономія» денної форми навчання

Методичні вказівки для проходження навчальної, виробничої і переддипломної практик для студентів спеціальності 201 «Агрономія» денної та заочної форми навчання»

Технологія зберігання та переробки продукції рослинництва. Методичні вказівки до практичних занять для студентів спеціальності 201 «Агрономія» денної і заочної форм навчання

Українська мова (за професійним спрямуванням). Конспект лекцій для бакалаврів спеціальності 201 «Агрономія» денної форми навчання

Філософія. Методичні вказівки до виконання самостійної роботи для бакалаврів спеціальності 201 «Агрономія» денної форми навчання

Філософія. Методичні вказівки до семінарських занять для бакалаврів спеціальності 201 «Агрономія» денної форми навчання