Адміністрація та студактив ЛНТУ: партнерство задля забезпечення якості освіти

Адміністрація та студактив ЛНТУ: партнерство задля забезпечення якості освіти 

16 березня 2021 року кафедрою туризму та готельно-ресторанної справи Луцького НТУ ініційовано спільно з Проректором з науково-педагогічної роботи та забезпечення якості освіти Оксаною Ляшенко та відділом забезпечення якості освітнього процесу, ліцензування та акредитації зустріч зі студентами ГРС-31, ТР-31. Обговорення якості освіти відбувалося за темою:  «Якість освіти пріоритет. Партнерські відносини між адміністрацією та студентським активом». 

Метою даного заходу стало окреслення особливостей забезпечення якості освіти в університеті, роз’яснення прав та обов’язків студентів і адміністрації, виборі членів студентського активу до Ради з якості. Слід зазначити, що Оксана Ляшенко та Олена Кузьмак акцентували увагу студентів на партнерських відносинах, запропонували разом змінити підходи до викладання, визначили пріоритети співпраці, роз’яснили про анкетування та його важливість щодо покращення якості освіти, окреслили пріоритети розвитку та спільні проєкти, які будуть реалізовуватись на засадах партнерства.

Акцентовано увагу на тому, що координатором з якості від факультету призначено Аліну Дубицьку, студентку групи ГРС-21спеціальності 241 «Готельно-ресторанна справа». Відповідно всі студенти можуть звертатися до координатора.

Адміністрація вислухала побажання студентів та розглянула їхні проблеми, запропонувала шляхи вирішення найнагальніших. Було запропоновано відібрати по два-три студенти до Ради з якості на загальних зборах з студенського самоврядування спеціальностей 241 Готельно-ресторанна справа та 242 Туризм. Списки кандидатур запропоновано подати Аліні Дубицькій до 20.04.2021 з метою винесення кандидатур на погодження Вченою радою університету в квітні.

На останок гарант ОП «Готельно-ресторанна справ» Оксана Полінкевич закликала студентів з питань якості освіти звертатися особисто до неї, висловлювати побажання та пропозиції. На сторінці кафедри туризму та готельно-ресторанної справи буде створено зворотній зв’язок з гарантом, де студенти зможуть задати запитання через спеціальну форму або повідомити про проблему цілодобово.

В.о. зав. Кафедри туризму та готельно-ресторанної справи Оксана Полінкевич