Батли студентів ЛНТУ: «Якість освіти пріоритет. Покращуймо освітні програми разом»

Батли студентів ЛНТУ: «Якість освіти пріоритет. Покращуймо освітні програми разом» 

15–16 березня 2021 року кафедрою туризму та готельно-ресторанної справи Луцького НТУ організовано батли студентів ГРС-11, ГРС-21, ГРС-31 на тему: «Якість освіти пріоритет. Покращуймо освітні програми разом» зі спеціальності 241 «Готельно-ресторанна справа» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти. 

Метою даного заходу стало обговорення проєктів освітніх програм підготовки бакалаврів та магістрів.

Студенти обговорювали освітні компоненти згідно з проєктами освітніх програм, які розміщені на сайті університету (https://drive.google.com/drive/folders/1fgVOj-cHK7qH63xxX0I-nXnaRrHvzQXf), визначали компетенції, які на їхню думку є надзвичайно корисними, а які суттєво не вплинули на формування компетенцій, запрограмованих у стандарті вищої освіти за спеціальністю 241 «Готельно-ресторанна справа» для першого (бакалаврського) рівня вищої освіти (Наказ МОН № 384 від 04.03.2020).

Підняті питання щодо того, які вони – затребувані фахівці з готельно-ресторанної справи? Що вимагає на сьогоднішній день ринок освітніх послуг та ринок праці? Які освітні компоненти є корисними та некорисними для здобувачів?

Запропоновано вивчати іноземну мову за професійним спрямуванням та другу іноземну мову протягом 6 семестрів, доввести освітні компотенети, що формують soft skils. Зокрема, підтримали пропозицію щодо освітніх компонент Поведінка споживачів сфери послуг, Бізнес-комунікації сфери обслуговування, Міжнародний туристичний бізнес, Інформаційних систем та технологій та Інформаційних систем та технологій у туризмі та готельно-ресторанній справі. Студенти запропонували вивчати освітні компоненти Технологія продукції ресторанного господарства, Готельна справа та Ресторанна справа по два семестри. Сильною стороною проєкту освітньої програми є освітній компонент Економіка готелів і ресторанів, Бізнес-моделювання діяльністю підприємств сфери обслуговування.

У своєму виступі д. екон. н., професор, професор кафедри туризму та готельно-ресторанної справи Оксана Полінкевич відмітила, що перспективи подальшого розвитку ОП «Готельно-ресторанна справа» полягають у відкритті магістратури у закладах вищої освіти та звернула увагу на стандарт вищої освіти зі спеціальності на другому (магістерському) рівні вищої освіти. Обговорили основні компоненти, які програмують в освітній програмі на цьому рівні. Студенти визнали, що ці компоненти є перспективними, актуальними та своєчасними.

Наостанок гарант ОП Оксана Полінкевич ознайомила студентів із позитивними практиками та кейсами унікальності ОП за галуззю знань 24 «Сфера обслуговування», які висвітлено Галузевою експертною радою. Зазначено, що освітня програма містить освітні компоненти (Управління якістю готельних і ресторанних послуг, Проєктування готелів, Ресторанна справа, Міжнародний туристичний бізнес, Технологія ресторанної продукції, Управління проєктами, Управління бізнес-процесами), які висвітлено як кращі кейси Галузевою експертною радою.

В.о. зав. Кафедри туризму та готельно-ресторанної справи Оксана Полінкевич