Бібліотека Луцького НТУ поповнилася новими збірниками

Бібліотека Луцького НТУ поповнилася новими збірниками

Результати реалізації проекту «Співпраця університетів для підтримки розвитку безпеки і кризового управління Люблінського і Луцького транскордонних регіонів» програми транскордонного співробітництва Польща-Білорусь-Україна 2014-2020, були викладені у двох збірках наукових праць учасників конференцій та аналітичному звіті за матеріалами анкетувань громадян, що перетинали кордон Україна – Польща, на міжнародних переходах Ягодин – Дорогуськ.

  Регіональний менеджер проекту, Олена Ковальчук, разом з координатором Аллою Шиманською передали 30 екземплярів книжок  під такими назвами:

«Poland and Ukraine. Partnership and Regional Cross-border Cooperation» (Польща-Україна. Партнерство та регіонала транскордонна співпраця.);

Polish-Ukrainian Cross-Border Cooperation. Opportunities and Challenges (Польсько-українська транскордонна співпраця. Можливості та виклики);

Security in Transborder Regional Cooperation: Ukraine vs Poland (Безпека в процесі транскордонної співпраці: Польща-Україна.).

Збірники стануть джерелом інформації для студентів бакалаврів, магістрів та здобувачів PhD програм, як у процесі навчання так і під час проведення наукових досліджень. Матеріали доробків мають практичну цінність для подальшої активізації українсько-польської співпраці, для роботи державних структур регіонального рівня при розробці стратегій соціально-економічного розвитку, фахівців з міжнародних економічних відносин, можуть застосовуватись викладачами ЗВО у навчальному процесі.

Олена Ковальчук, проф. каф. іноземної та української філології