До вирішення сучасних проблем германського та романського мовознавства долучилися і викладачі Луцького НТУ

До вирішення сучасних проблем германського та романського мовознавства

долучилися і викладачі Луцького НТУ

 

23 квітня 2014 р. на базі Рівненського державного гуманітарного університету було проведено ІІ Всеукраїнську науково-практичну інтернет-конференцію «Сучасні проблеми германського та романського мовознавства». Співорганізатором даної он-лайн-конференції виступила кафедра іноземних мов Луцького НТУ.

З вітальним словом до учасників конференції в онлайн-режимі виступили: к.пед.н., проф., проректор з наукової роботи РДГУ, зав. кафедри педагогіки та психології (дошкільної) Поніманська Т. І.; к.пед.н., проф., декан факультету іноземної філології РДГУ Ніколайчук Г. І. та к.пед.н., доц., в.о. зав. кафедри іноземних мов Луцького НТУ Мартинюк А. П.

Під час проведення даного наукового заходу розглядалися перспективи подальших розвідок у науково-дослідницькій діяльності щодо новітніх тенденцій в германському та романському мовознавстві, а саме досліджувалися проблеми міжкультурної комунікації та когнітивної лінгвістики; проблеми методики викладання іноземних мов та традиційні та новітні аспекти лінгвістичних та літературознавчих досліджень. З результатами досліджень за зазначеними секційними напрямками в режимі он-лайн включення виступили доценти кафедри іноземних мов Мартинюк А. П., Мартинюк О. М та Ковальчук О. С. 

 

 

`     

  

 

Підготувала: заст. декана факультету обліку та фінансів з наукової роботи та міжнародних зв’язків Галущак В. Л.