ЕКОНОМІЧНА НАУКА В СТІНАХ ТЕХНІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ

Економічна наука
в стінах технічного університету

Залучення студентства до наукових досліджень є одним з пріоритетних напрямів сучасної діяльності Луцького національного технічного університету. І саме 1 квітня 2016 року (з нагоди 25-річчя створення самостійного вищого навчального закладу – Луцького індустріального інституту) в стінах Луцького НТУ проходила Міжнародна науково-практична інтернет-конференція молодих учених і студентів «Інструменти фінансово-кредитного розвитку економіки України та її регіонів», організаторами якої виступили кафедри фінансів та банківської справи.

У роботі конференції взяли участь молоді вчені, аспіранти, студенти провідних вищих навчальних закладів та учні КЗ «Луцька гімназія №21 імені Михайла Кравчука Луцької міської ради Волинської області».

Актуальність обраної для обговорення наукової проблематики не викликала сумнівів, оскільки на сучасному етапі надзвичайно важливим є пошук інструментів ефективного розвитку економіки України на макро- та мікрорівнях.

Робота конференції традиційно відбувалася у формі пленарного засідання. З привітальним словом до учасників конференції звернулися: ректор Луцького НТУ Петро Савчук, проректор з науково-педагогічної роботи Валентин Талах, декан факультету обліку та фінансів Алла Московчук, наголосивши на важливості участі молоді у вирішенні сучасних проблем економіки України та формування ними раціональних напрямів розвитку країни.

 

Обрана тематика конференції стала черговою можливістю для молодих вчених обговорити сучасний стан соціально-економічного розвитку країни, ґрунтовно проаналізувати розвиток та функціонування фінансово-кредитних установ та організацій, розробити відповідні науково обґрунтовані рекомендації щодо пошуку інструментів системи антикризового управління.

 

В доповідях молодих науковців обговорювалися актуальні питання щодо удосконалення елементів системи антикризового управління на підприємстві, інструментів фондового ринку у системі превентивного антикризового фінансового менеджменту, визначення ознак та особливостей прояву банківської кризи, особливостей регулювання діяльності перестраховиків-нерезидентів на страховому ринку України та міжнародного ринку перестрахування загалом тощо.

Широка географія учасників та переможців свідчить про високу якість підготовки фахівців з фінансів та банківської справи в Україні та за її межами. І за результатами виступів усі студенти були нагороджені дипломами І-го, ІІ-го та ІІІ-го ступенів, а їх наукові керівники – подяками.

Інтернет-конференція молодих учених і студентів відбулася на високому науково-практичному рівні, послугувавши плідним підґрунтям для обміну думками із зазначеної проблематики. За результатами конференції підготовлено та схвалено Рекомендації, опубліковано збірник тез доповідей учасників.

Наталія Корецька,
заступник декана факультету обліку і фінансів