«Інновації у будівництві»: у Луцькому НТУ міжнародна конференція до Днів Науки

«Інновації у будівництві»: у Луцькому НТУ міжнародна конференція до Днів Науки

В рамках Днів Науки 13 травня відбулась VІ Міжнародна науково-практична  інтернет-конференція молодих учених та студентів «Інновації у будівництві», зорганізована кафедрою будівництва та цивільної інженерії http://bit.ly/iic2021. Конференцію проведено в онлайн-форматі на платформі ZOOM.

Мета конференції – виявлення наукового та творчого потенціалу молоді, забезпечення трибуни для вільного обміну думками, стимулювання і підтримка наукової діяльності молоді, сприяння її успішному кар’єрному старту і професійному росту, підвищення ефективності самостійної роботи; обговорення сучасних інноваційних технологій та методів розрахунків у будівництві; акцентувати увагу на енергоощадних технологіях і матеріалах, шляхах збереження енергоресурсів, енергоаудит будівель та споруд.

Основними тематичними напрямками конференції були:

Сучасні будівельні технології.

Ефективні будівельні матеріали, їх властивості та технології виготовлення.

Сучасні методи розрахунків у будівництві.

Дослідження і проектування ефективних конструкцій, будівель та споруд.

Технічний стан, реконструкція та підсилення будівель та споруд.

Енергозберігаючі технології у будівництві. Концепції активного та пасивного домобудування.

Учасниками конференції стали понад сто молодих вчених і студентів з різних міст України, Білорусі, Німеччини та Хорватії, які представляли низку вищих навчальних закладів, зокрема:

Вінницький національний технічний університет, Волинський національний університет імені лесі Українки, Київський національний університет будівництва та архітектури, Криворізький національний університет, Луцький національний технічний університет, Національний університет водного господарства та природокористування м. Рівне, Одеська державна академія будівництва та архітектури, Харківський національний університет міського господарства імені О.М. Бекетова, Харківський національний автомобільно-дорожній університет, Східноукраїнський національний університет ім. В. Даля, м. Сєвєродонецьк, Білорусько-Російський університет, м. Могильов, Республіка Білорусь, Кельнську Вищу Школу Технічну, м.  Кельн, Німеччина.

Серед учасників конференції були генеральні директори будівельних компаній, технологічних груп, будівельних комбінатів з Харкова, Мелітополя, Обухова, представники проектних і будівельних фірм м. Дрездена та  Ерлангена (Німеччина), наукові співробітники, викладачі та студенти. Конференція пройшла у дружній, невимушеній обстановці.  

За бажанням авторів їх доповіді будуть опубліковані у збірнику наукових праць «Сучасні технології та методи розрахунків у будівництві». Збірник включений Міністерством освіти і науки України до Переліку наукових фахових видань України, категорія Б, у яких можуть публікуватись результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата технічних наук за спеціальностями: 192 Будівництво та цивільна інженерія, 113 Прикладна математика; 122 Комп’ютерні науки та інформаційні технології.

Збірник індексується в Google Scholar, Crossref, Scientific Indexing Services, Academic Resource Index ResearchBib, InfoBase Index, у Національній бібліотеці України імені В.І. Вернадського, а також представлено на загальнодержавній технологічній платформі «Наукова періодика України».

Світлана РОТКО,

доцент кафедри будівництва та цивільної інженерії