ІV ВСЕУКРАЇНСЬКА СТУДЕНТСЬКА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА ІНТЕРНЕТ-КОНФЕРЕНЦІЯ «ЕКОНОМІКА ПІДПРИЄМСТВА: ТЕОРІЯ ТА ПРАКТИКА»

ІV Всеукраїнська студентська науково-
практична Інтернет-конференція

«Економіка підприємства: теорія та практика»

15 квітня 2016 року кафедрою економіки та підприємництва Луцького національного технічного університету було організовано та проведено ІV Всеукраїнську студентську науково-практичну інтернет-конференцію «Економіка підприємства: теорія та практика».

У конференції прийняли участь 101 учасник із 14 навчальних закладів, серед який представники Луцького НТУ, Полєсского державного університету (м. Пінськ, Білорусь), ДВНЗ «Ужгородський національний університет», Полтавського національного технічного університету імені Юрія Кондратюка, Харківського національного аграрного університету ім. В.В. Докучаєва, Львівського державного університету внутрішніх справ, Херсонського національного технічного університету, Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу, Університету митної справи та фінансів, Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя, ОКВНЗ «Інститут підприємництва «Стратегія», НВК «ЗОШ І-ІІІ ступеня-гімназія», м. Горохів.

Позитивним є той факт, що розширився діапазон учасників із різних навчальних закладів України, а також зросла чисельність іноземних учасників.

Учасники конференції обговорили важливі питання розвитку підприємництва в сучасних умовах, поліпшення фінансово-економічних результатів діяльності підприємства, активізації інвестиційно-інноваційної їх діяльності, підвищення конкурентоспроможності вітчизняної продукції та підприємств, досягнення економічної безпеки суб’єктів господарювання та подальших перспектив розвитку економіки торгівлі.

 

На пленарному засіданні конференції з доповідями виступили не лише студенти Луцького національного технічного університету, а й представники ДВНЗ «Нововолинський електромеханічний коледж» і, навіть, учениця 10-го класу НВК «ЗОШ І-ІІІ ступеня-гімназія» (м. Горохів). Похвально, що теорією і практикою економіки на мікро-, мезо- та макрорівнях цікавляться не лише студенти-економісти, але й школярі. Всі учасники конференції, що прийняли безпосередню участь, показали високий рівень теоретичної та практичної підготовки, а також ґрунтовність проведених наукових досліджень. Кожна доповідь була актуальною, пізнавальною та по-своєму цікавою, що дало змогу кожному учаснику дійства отримати багато нової інформації та обговорити економічні проблеми України в цілому та на підприємствах, зокрема, а також визначити практичні шляхи їх вирішення. Усіх активних учасників конференції було нагороджено грамотами та сувенірами.

Організаційний комітет конференції висловлює щиру вдячність усім учасникам, їх науковим керівникам, а також усім, хто долучився до заходу.

Ірина Пушкарчук,
кандидат економічних наук, доцент

Ольга Жуковська,
студентка групи ЕПм-51