Кафедрі аграрної інженерії ЛНТУ присвоїли ім'я професора Гедаля Абрамовича Хайліса

Кафедрі аграрної інженерії ЛНТУ присвоїли ім'я професора Гедаля Абрамовича Хайліса

27 березня 2021 року відбулася важлива подія для кафедри аграрної інженерії Луцького національного технічного університету. На засіданні вченої ради університету було прийняте рішення щодо присвоєння кафедрі імені професора Гедаля Абрамовича Хайліса.

Хайліс Г.А. - д.т.н. професор., академік Інженерної академії України, Заслужений діяч науки і техніки України, відомий вчений у галузі сільськогосподарського виробництва. У 1985 заснував кафедру сільськогосподарського машинобудування, тоді ще Луцького філіалу Львівського політехнічного інституту.

Це була вимога часу, адже тоді на Волині активно розвивалося льонарство, сільськогосподарське виробництво потребувало оновлення техніки, підготовки інженерів-конструкторів.

Усе життя Гедаля Абрамовича було пов’язане з механізацією сільськогосподарських процесів, з дослідженням та удосконаленням машин. Наукова діяльність Вченого є прикладом для наслідування творчою науковою спільнотою нашої держави, взірцем безкорисного служіння високим ідеалам науки.

Ним створена наукова школа, яка знана не тільки в Україні, а й далеко за її межами. На сьогоднішній день вона діє, широке коло його учнів підтримують ідеї розвитку наукових напрямків, започаткованих у 1985 році, в т.ч. проблеми відновлення галузі льонарства, яке завжди було пріоритетом на Волині.

Гедаль Абрамович Хайліс з учнями на святкуванні 90 річчя

Сьогодні ринок праці вимагає змін у підготовці фахівців для агропромислового комплексу. Зросли вимоги до підготовки інженерів сільськогосподарського виробництва. Перед викладачами кафедри стоять нові виклики та відповідальність щодо оновлення матеріально-технічної бази, налагодження контактів з агровиробниками для практичної підготовки конкурентних агроінженерів, освоєння нових підходів до ведення навчального процесу.

Маємо надію, що труднощі, які виникають, колектив кафедри подолає, адже за її 35 річний період діяльності виросло достойне цілеспрямоване покоління, яке має власне бачення на подальший розвиток освіти і науки України та врахує особливості підготовки агроінженерів для сучасного сільськогосподарського виробництва.

Заслужений діяч науки і техніки України,

д.т.н., професор Володимир Дідух