Керівництво ЛНТУ – на засіданні Координаційної ради ННК «Економосвіта»

Керівництво ЛНТУ – на засіданні Координаційної ради ННК «Економосвіта»

Ректор Луцького НТУ Ірина Вахович, проректор з НПР та забезпечення якості освіти Оксана Ляшенко і декан факультету бізнесу та права Ірина Камінська взяли участь у засіданні Координаційної ради науково-навчального комплексу «Економосвіта».

Захід відбувся в онлайн режимі на платформі Moodle Університету банківської справи.

Зокрема, про результати роботи ННК «Економосвіта» у 2020 році та план на 2021 рік прозвітувала голова Координаційної ради ННК «Економосвіта», ректор Університету банківської справи Анжела Кузнєцова.

Ректор ЛНТУ Ірина Вахович взяла участь в обговоренні питання про IV Конкурс наукових робіт молодих вчених з проблем розвитку регіональної економіки та транскордонного співробітництва імені академіка М.І.Долішнього.

Серед інших спікерів, проректор з НПР та забезпечення якості освіти Оксана Ляшенко розповіла про особливості формування документів та проходження акредитації освітньо-наукових програм третього рівня вищої освіти відповідно до Порядку підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук у ЗВО та наукових установах.

Згодом, ректор Університету банківської справи Анжела Кузнєцова та ректор Західноукраїнського національного університету Андрій Крисоватий повідомили про зміни та доповнення до Положень про ННК «Економосвіта» та про Координаційну раду.

Зазначимо, що Комплекс створено у 2003 році для забезпечення інтеграції академічної науки з навчальним  процесом. Його мета - об’єднати зусилля університетів та академічних установ у науковій та в освітній роботі, шляхом долучення представників ЗВО до розроблення певних наукових тем, а представників структур АН – до навчального процесу.

Сьогодні Координаційну раду представляють: Західний науковий центр НАН і МОН України, ДУ «Інститут регіональних досліджень імені М.І.Долішнього НАН України», Інститут економіки і менеджменту Національного університету «Львівська політехніка», Західноукраїнський національний університет, Львівський торговельно-економічний університет, Луцький національний технічний університет, Волинський національний університет імені Лесі Українки, Державна вища школа технологій та економіки імені О. Броніслава Маркевича в Ярославі (Польща) та ГО «Інститут транскордонного співробітництва та європейської інтеграції».

Відділ іміджу та промоції ЛНТУ