Лекція від виробничника для студентів спеціальності Харчові технології

Лекція від виробничника для студентів спеціальності Харчові технології

20 листопада 2020 року для студентів спеціальності 181«Харчові технології» в рамках дисциплін «Технологія бродильного виробництва» (ОП «Харчові технології» для бакалаврського рівня вищої освіти) та «Інноваційні технології харчових виробництв та ресторанного господарства» (ОП «Харчові технології та ресторанне господарство» для магістерського рівня вищої освіти) представником ТОВ «Біопаливно-енергетична компанія» (ТОВ БіоПЕК) Тимощуком Олександром Миколайовичем була проведена онлайн лекція-презентація на тему «Перспективні технології виробництва спирту та біоетанолу».

Під час лекції були розглянуті технології виробництва біоетанолу з сусла на основі темного відтоку, меляси, дифузійного соку та виробництва етанолу гідратацією етилену. Також були розглянуті енерго- та ресурсозберігаюча технологія спиртової бражки з оцукрюванням розрідженого сусла та схема комплексної переробки деревини методом гідролізу.

Крім того, Олександр Тимощук розповів про ТОВ БіоПЕК, що здійснює виробництво продукції на основі відновлювальних органічних біокомпонентів. Він зазначив, що на підприємстві використовується сучасне інноваційне обладнання французької компанії «Maguine», а в технологічному процесі широко використовуються результати новітніх наукових досліджень та інноваційні технології в галузі виробництва біотехнічної продукції. На його думку, перспективним є об’єднання виробництва цукру з цукрового буряка, спирту та біоетанолу, оскільки сировиною для підприємства є супутні продукти цукроваріння, зокрема, меляса, зелена патока та дифузійний сік.

Практика залучення представників переробних та харчових підприємств до навчального процесу є позитивною та перспективною, оскільки студенти одержують інформацію щодо змісту та особливостей майбутньої професійної діяльності, ознайомлюються з інноваційними технологіями галузі, які впроваджені на місцевих підприємствах.

Лекція була прочитана за сприяння д.т.н., професора кафедри технологій і обладнання переробних виробництв І.М. Дударєва, який підтримує тісні зв’язки з виробничниками з метою залучення фахівців харчової та переробної галузей промисловості до навчального процесу.

 

Підготували

Ігор Дударєв та Світлана Панасюк