ЛНТУ-55! Більше, ніж просто історія… Утвердження

ЛНТУ-55! Більше, ніж просто історія… Утвердження

На зламі ХХ-ХХІ століть, з утвердженням незалежності, місто Луцьк на повні груди вдихнуло нове життя. У 2000-х в обласному центрі Волині налічується більше 200 тисяч населення, місто утвердилося у якості ядра промислового вузла, зробивши провідною галуззю машинобудування й металообробку.

Тепер тут успішно функціонують масштабні заводи, такі як: Луцький автомобільний, ДП Луцький ремонтний завод «Мотор», підприємство «Модерн-Експо», підшипниковий, електроапаратний, «Електротермометрія» та ін. У Луцьку діють підприємства хімічної, будівельної, деревообробної, харчової та легкої промисловостей. Прикордонне розташування Волині робить Луцьк центром міжнародної торгівлі.

Якщо ще зовсім недавно місто багатіло лише на поодинокі «поверхівки» та запускало перший тролейбус, то тепер нові економічні умови розвитку змінюють зовнішній вигляд міста: з'являються сучасні гіпермаркети, торговельно-розважальні центри та кінотеатри.

Сюди активно приїздять іноземні делегації і діляться культурним різнобарв’ям на фестивалі «Поліське літо з фольклором», а у 2007-му стартує Всеукраїнський «фестиваль українського духу» «Бандерштат», який став арт-візитівкою краю.

Змінювалися часи та пріоритети, модернізація зачепила усі сфери життєдіяльності і не оминула, у тому числі, наш університет.

Так, у 1997 році, з отриманням статусу технічного університету і найвищого - ІV рівня акредитації, започаткувався новий етап діяльності Луцького державного технічного університету. Це ціла епоха для тисяч студентів та випускників, для сотень викладачів та науковців.

Заклад вищої освіти стрімко розвивається під проводом ректора Віктора Божидарніка, який згуртував навколо себе когорту найбільш освічених та професійних людей. Серед них проректори: Семенюк А.К., Герасимчук З.В., Хайліс Г.А., Шваб’юк В.І., Середа В.Ю., Федосов А.В., Куцай С.С..

Ми отримали право самостійно визначати зміст освіти і правила прийому абітурієнтів, відкривати нові спеціальності, створювати наукові установи різних типів, надавати вчені ступені і звання та відкривати світ можливостей, завдяки іноземним партнерам.

Впродовж нового десятиліття створюються нові факультети та освітні напрямки. Народжується  факультет обліку і фінансів та факультет економіки і менеджменту; енергоощадний факультет та будівельний факультет. Постійно зростає кількість кафедр, багато з них утворюються на основі поділу вже існуючих. Якщо на початку 1998 року їх було 22, то у 2007 році їх стало аж 38.

2001-ий рік для ЛДТУ ознаменувався розширенням наукових та освітніх кордонів: до структури університету увійшло Луцьке ПТУ №10 (сьогодні Технічний фаховий коледж ЛНТУ), яке здійснювало підготовку кваліфікованих робітників, молодших спеціалістів. Через два роки до складу ЛДТУ приєдналося Любешівське професійно-технічне училище № 25 (нині – Любешівський технічний фаховий коледж ЛНТУ), а ще за рік до складу ЛДТУ увійшов Ковельський машинобудівний технікум (нині – Ковельський промислово-економічний фаховий коледж ЛНТУ).

Задля вдосконалення структури університету та активізації навчально-виховної роботи, в ЛДТУ були створені навчально-науково-виробничі інститути: інститут інженерних та інформаційних технологій (директор – д.т.н., професор Рудь Віктор Дмитрович); інститут ресурсозбереження та будівництва (директор – д.г.н., професор Мольчак Ярослав Олександрович); інститут управління та бізнесу (директор – д.е.н., професор Ліпич Любов Григорівна); інститут неперервного навчання (директор – д.т.н., професор Дідух Володимир Федорович).

Впродовж 1997-2007 років в ЛДТУ був сформований високопрофесійний і досвідчений науково-педагогічний персонал. Якщо у 1997 році налічувалося 225 штатних працівників (з них 8 докторів наук, професорів та 86 кандидатів наук, доцентів), то у 2005 їх кількість зросла до 373 (з них 33 доктори наук, професори, 168 кандидатів наук, доцентів).

Саме завдяки плідній діяльності професорсько-викладацького складу та усього колективу, у 2004 році ЛДТУ був удостоєний почесної медалі «Незалежність України» Міжнародного академічного рейтингу популярності «Золота фортуна». А уже в 2007-му, наш ЗВО посів 15 місце серед вищих технічних навчальних закладів за Міжнародним рейтингом «Топ-200 Україна».

Так ми росли і так формували коло кращих фахівців і кращих випускників. Ми будували наше місто і область, ми формували його промисловість і виробництво, ми зустрічали у стінах кожне нове покоління і радо ділилися досвідом… Ми створювали територію успіху!

Як ми стали кращим технічним ЗВО в регіоні і як створюємо полюс росту для кожного, читайте згодом...

Ілона Карпюк, відділ іміджу та промоції

Фото – архів ЛНТУ, матеріали «Хроніки Любарта», «Конкурент», 

фотографа Віктора Чухрая.