Луцький НТУ пропонує послуги лабораторії ІЧ-спектроскопії!

Луцький НТУ пропонує послуги лабораторії ІЧ-спектроскопії!

Відтепер дослідження у фармацевтичній галузі, легкій та харчовій промисловості, в археології чи судово-медичній експертизі можна здійснити в ЛНТУ.

Ми пропонуємо перелік послуг, що здійснюються на базі науково-дослідної лабораторії ІЧ-спектроскопії. Основні дослідження проводяться на ІЧ-Фур’є спектрофотометрі IRAffinity-1S фірми Shimadzu. Це компактний високочутливий прилад для вирішення широкого кола дослідницьких і прикладних задач.

Області використання та можливі платні послуги, які можуть надаватись при експлуатації спектрофотометра IRAffinity-1S:

  • Наукові дослідження (дослідження атомної структури, хімічного складу, фізичних властивостей  напівпровідників, композитних матеріалів, наноструктур).
  • Фармацевтична, легка та  харчова промисловість (вивчення властивостей вихідної сировини, фармацевтичної промисловості, біотехнології, отримання чистих хімреактивів).
  • Археологія (дослідження археологічних джерел, зокрема хімічного складу  кераміки, статуй та інших предметів матеріальної культури).
  • Сільське господарство (визначення вмісту шкідливих речовин у сільськогосподарських культурах на основі порівняння інтенсивностей характеристичних ділянок спектра)
  • Судово-медична експертиза (дослідженням речових доказів біологічного походження).

Дослідження, які можна проводити з використанням даного спектрофотометра:

  • Дослідження оптичних властивостей матеріалів: спектрів відбивання та поглинання аморфних речовин, композитів, напівпровідників та напівпровідникових наноструктур.
  • Кількісний та якісний аналіз мікро- та нанорозмірних неорганічних та органічних молекул за спектрами поглинання, пропускання та відбивання, що дозволяє досліджувати атомно-молекулярну структуру рідин, газів та твердих тіл.
  • Ідентифікація та аналіз домішок в речовині за допомогою бібліотек та унікального алгоритму обробки даних фірми Shimadzu.
  • Контроль якості фармацевтичних препаратів на основі порівняння інтенсивностей характеристичних ділянок спектра.
  • Дослідження кінетики швидких реакцій, які протікають кілька секунд.

Чекаємо на Вас за адресою: м. Луцьк, вул. Львівська, 75, кабінет № 413 а

Завідувач лабораторії: к.ф.-м.н., доц. Луньов Сергій Валентинович (e-mail: luniovser@ukr.net , тел. 0977426869 , вайбер 0977426869)

За інформацією відносно проведення досліджень та/або заключення госпдоговірних тем можна звертатися до Хвищуна Миколи Вячеславовича (e-mail: mykolaxmv@ukr.net , тел. 0675903217, вайбер 0675903217)