Міжнародний формат обговорення освітніх програм з Туризму та Готельно-ресторанної справи

Міжнародний формат обговорення освітніх програм з Туризму та Готельно-ресторанної справи

9 квітня 2021 року під час V Міжнародної науково-практичної конференції молодих учених та студентів «Якість та безпечність товарів» було обговорено освітні програми першого (бакалаврського) та другого (магістерського) рівнів «Туризм» та «Готельно-ресторанна справа» галузі знань 24 – сфера обслуговування , під головуванням декана факультету митної справи, матеріалів та технологій Валентини Ткачук.

Відкрили конференцію ректор д.е.н., професор Ірина Вахович, проректор з навчально-наукової роботи та досліджень Олег Заболотний, Юрій Мельник з Державного аграрного університету Молдови (м. Кишинів), Олена Пахолюк, завідувач кафедри товарознавства та експертизи в митній справі.

Під час обговорення освітніх програм був запропонований формат онлайн висловлення пропозицій щодо освітніх програм. В обговоренні взяли участь представники з Київського національного торговельно-економічного університету, Львівського торговельно-економічного університету, Інституту шкіряної промисловості в Лодзі, Харківського державного університету харчування та торгівлі, Білоруського торгово-економічного університету споживчої кооперації, Центру якості товарів та захисту споживачів, Економічного університету у Варні, гаранти та завідувачі кафедри освітніх програм Луцького НТУ, студенти навчальних закладів. 

З презентацією освітніх програм Туризм та Готельно-ресторанна справа виступили д.е.н., професор Оксана Полінкевич та к.е.н., доцент Інна Тищук. В ході онлайн обговорення було враховано побажання стейкхолдерів щодо збільшення практичних годин з дисциплін професійної підготовки та підписання нових договорів щодо проходження практики за кордоном.

Інна Тищук, доцент кафедри туризму та готельно-ресторанної справи,

Оксана Полінкевич, в.о. завідувача кафедри туризму та готельно-ресторанної справи