Науковці ЛНТУ увійшли до складу Науково-технічної ради Черемського природного заповідника

Науковці ЛНТУ увійшли до складу Науково-технічної ради Черемського природного заповідника

У вівторок, 14 вересня, в Маневичах відбулося перше засідання оновленої Науково-технічної ради Черемського природного заповідника – природоохоронної установи найвищого рангу у Волинській області.

Згідно з наказом Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України № 95 / 01-14 від 19.07.2021 р., до складу Науково-технічної ради було включено науковців нашого університету: ректора Луцького НТУ, професора, д. е. н. Ірину Вахович, завідувача кафедри екології та агрономії, доцента, к. і. н. Василя Іванціва та к. геогр. н., доцента цієї ж кафедри Віталіну Федонюк.

Широкий та представницький форум (до його складу були залучені науковці провідних ЗВО та наукових установ Західного регіону України, фахівці у галузі лісового господарства, очільники державних органів влади, фахівці у сфері природоохоронної діяльності) розглянув ряд актуальних питань, пов’язаних з практикою наукових досліджень та еколого-просвітницької діяльності у Черемському природному заповіднику, 20-річчя утворення якого відзначатиметься у цьому році.

Присутні заслухали доповідь Василя Іванціва, заступника голови Науково-технічної ради, який окреслив перспективи наукової співпраці заповідника та фахівців нашого університету у галузі оцінки динаміки змін природних комплексів Черемського природного заповідника за даними мультиспектральних  супутникових знімань та інших ресурсів ДЗЗ.

Своєю чергою, дирекція заповідника на чолі з Володимиром Миркою та працівники наукового відділу в процесі неформального обговорення актуальних питань природоохоронної освіти відмітили високий рівень підготовки випускників кафедри екології та агрономії Луцького НТУ, ряд з яких працюють в заповіднику. Вони також поділилися баченням щодо можливостей покращення освітньої програми «Екологія», яка реалізовується в нашому ВНЗ за першим (бакалаврським) та другим (магістерським) рівнем вищої освіти, необхідністю розширеного вивчення майбутніми екологами актуальних питань розбудови екологічної мережі та природно-заповідного фонду.


Плідна співпраця Черемського природного заповідника та університету розпочалася з підписання договору про співпрацю директора природоохоронної установи В.В. Мирки з керівництвом нашого вишу, проведення відкритих лекцій для здобувачів на кафедрі екології та агрономії: http://lutsk-ntu.com.ua/uk/news/perspektivi-ta-pershi-napracyuvannya-luckiy-ntu-uklav-dogovori-iz-cheremskim-prirodnim. У червні цього року студенти-екологи вже побували в заповіднику під час навчальної практики, отримали неоціненні практичні знання про раритетну складову флори та фауни Волині: http://lutsk-ntu.com.ua/uk/news/studenti-ekologi-lntu-na-navchalniy-praktici-u-cheremskomu-prirodnomu-zapovidniku  

Луцький національний технічний університет визначено як куратора заповідника у сфері провадження наукових досліджень, що реалізовуватимуться на базі кафедри екології та агрономії, згідно з підписаним договором про співпрацю.  

Кафедра екології та агрономії