Нові аспекти співпраці ЛНТУ зі стейкхолдерами

Нові аспекти співпраці ЛНТУ зі стейкхолдерами

Одним із важливих чинників забезпечення якості підготовки сучасних фахівців і критеріїв оцінювання якості освітньої програми є тісна співпраця зі стейкхолдерами. Сьогодні такі зустрічі стають все частішими. Налагодження тісної співпраці зі стейкхолдерами, роботодавцями та професіоналами-практиками – пріоритет діяльності колективів кафедр ЛНТУ.

Днями до університету завітала Наталія Литвин – вчитель-дефектолог, олігофренопедагог співзасновник громадської організації «Сходинка в майбутнє».

На зустрічі обговорювалось питання підготовки кваліфікованих фахівців в інклюзивній освітній сфері, яке є нагальною потребою сучасного суспільства.

Були сформульовані слушні пропозиції щодо компетентностей, якими повинні оволодіти магістри освітніх, педагогічних наук з інклюзивної освіти; визначені напрями і методи вдосконалення освітнього процесу.

Говорили також про можливість залучення стейкхолдерів до спільної роботи над проектами, яка сприятиме своєчасному забезпеченню ресурсами і росту як інноваційної, так і ділової активності.

Тісна співпраця зі стейкхолдерами відкриває нові можливості для здобуття практичних навичок та підготовки висококваліфікованих фахівців до роботи в умовах формування інклюзивного освітнього простору. 

Доц. кафедри соціогуманітарних технологій Лілія Потапюк