Нові ідеї молодих та перспективних науковців

 

28 березня 2014 р. на базі Луцького національного технічного університету відбулася ІІІ Міжнародна наукова-практична конференція молодих учених і студентів «Фінансово-кредитне стимулювання розвитку територіальних суспільних систем», у якій прийняли участь 166 учасників з України та Росії. Серед них 144 – українці із 21 ВНЗ України та 22 осіб – представники 5 ВНЗ Російської Федерації.

З вітальним словом до учасників наукового заходу звернулася проректор з науково-педагогічної роботи Луцького НТУ, завідувач кафедри фінансів Вахович І. М., яка висловила думку щодо необхідності проведення подібних наукових конференцій, у яких беруть участь молоді ініціативні і талановиті люди, які є генераторами нових ідей.

У межах конференції учасники представили доповіді за такими тематиками: «Фінансово-кредитне стимулювання розвитку економіки: проблеми та напрямки вдосконалення», «Роль банківської системи у стимулюванні розвитку трансформаційної економіки», «Ринок страхування у системі фінансового стимулювання розвитку територіальних суспільних систем», «Фінансові інструменти стимулювання сталого розвитку регіонів», «Механізми нарощення фінансового потенціалу місцевих бюджетів», «Актуальні питання розвитку фінансового менеджменту». Так свої доповіді представили:

- студентка Інституту магістерської та післядипломної освіти Університету банківської справи НБУ Ольга Кліщук на тему «Методика розробки універсальної системи діагностики глибини кризи на підприємстві» (нагороджена дипломом І ступеня);

- студентка Львівського інституту банківської справи УБС НБУ Людмила Комарницька на тему «nominal GDP targeting as a framework for monetary policy boosting economy» (нагороджена дипломом І ступеня);

- студентка Львівського інституту банківської справи УБС НБУ Левко Анастасія на тему «Розвиток альтернативних форм продажу банківських продуктів» (нагороджена дипломом І ступеня);

- студентка Луцького національного технічного університету Олена Сосницька на тему «Оцінка концентрації банків на ринках банківських послуг Російської Федерації, України, Республік Білорусь та Казахстан» (нагороджена дипломом ІІ ступеня);

- студентка НЛТУ Оксана Дегтяр на тему «Фінансовий механізм стимулювання розвитку підприємств лісового господарства» (нагороджена дипломом ІІ ступеня);

- студентка Хмельницького університету управління та права Ірина Габінет на тему «Фінансово-кредитний механізм стимулювання розвитку туристичної галузі міста» (нагороджена дипломом ІІ ступеня);

- студентка Луцького національного технічного університету Алла Іванова на тему «Роль кредитних відносин між НБУ і комерційними банками» (нагороджена дипломом ІІ ступеня);

- студентка Хмельницького університету управління та права Ольга Бондар Ольга Володимирівна на тему «Інструменти стимулювання регіонального економічного розвитку» (нагороджена дипломом ІІІ ступеня);

- студентка Черкаського державного технологічного університету Оксана Нерознак на тему «Важливість вибору політики управління оборотним капіталом на підприємстві» (нагороджена дипломом ІІІ ступеня);

- студентка Черкаського державного технологічного університету Ольга Терещенко на тему «Специфіка наповнення місцевого бюджету за рахунок місцевих податків і зборів» (нагороджена дипломом ІІІ ступеня);

- студентка Луцького національного технічного університету Марія Коливанюк на тему «Формування резервів товариствами взаємного страхування» (нагороджена дипломом ІІІ ступеня);

- студентка Луцького національного технічного університету Ілона Джур на тему «Інвестиційна політика страховика» (нагороджена дипломом ІІІ ступеня);

- студентка Луцького національного технічного університету Аліна Козачук на тему «Фінансові послуги у сфері страхування» (нагороджена дипломом ІІІ ступеня).

Виступи молодих науковців були цікавими та змістовними. Усі присутні з великою зацікавленістю долучилися до обговорення кожної з представлених доповідей. Особливої уваги, на думку доповідачів,  заслуговує пошук інструментів та  шляхів нарощування фінансового потенціалу місцевих бюджетів, підвищенню ефективності заходів фінансового менеджменту на макро-, мезо- та макрорівнях.

Підсумовуючи роботу конференції, заступник декана факультету обліку та фінансів з наукової роботи та міжнародних зв’язків, к.е.н., доцент Галущак В. Л. побажала молодим вченим та студентам розширювати коло наукових пошуків, брати й надалі активну участь у різноманітних наукових заходах, невтомно обмінюватися досвідом та результатами наукових ідей.

Загалом широка географія учасників та переможців ІІІ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції молодих учених і студентів «Фінансово-кредитне стимулювання розвитку територіальних суспільних систем» свідчить про високу якість підготовки фахівців з фінансів та банківської справи в Україні та за її межами, а високий рівень підготовки фахівців зі спеціальностей «Фінанси та кредит» та «Банківська справа» у технічних ВНЗ дозволяє використовувати науковий доробок дослідників цього фаху для підвищення ефективності розвитку виробничих структур.

За підсумками роботи конференції видано збірник тез доповідей її учасників.

 

Підготували: заступники декана факультету обліку та фінансів Луцького НТУ Галущак В. Л. та Корецька Н. І.