Обмін корисним досвідом зі столичними колегами

ОБМІН КОРИСНИМ ДОСВІДОМ
ЗІ СТОЛИЧНИМИ КОЛЕГАМИ

19-20 квітня 2016 року професор кафедри менеджменту та маркетингу Тарас Божидарнік на запрошення ректора Київського університету імені Бориса Грінченка Віктора Огнев’юка взяв участь у цікавому тренінгу на тему «Підвищення управлінської компетентності керівників-лідерів».

Захід організувала та провела досвідчений фахівець Валерія Міляєва, доктор психологічних наук, професор, завідувач НДЛ культури лідерства університету. В ході проходження тренінгу учасники змогли розглянути психологічні основи феномену лідерства, ознайомитися з психологічними основами ефективного управління, проаналізувати можливості реалізації змісту управлінської діяльності керівника структурного підрозділу у закладі вищої освіти, вибудувати алгоритм реалізації основних управлінських функцій керівника, дослідити та розширити індивідуальний поведінковий репертуар керівника-лідера.

Окрім того, на тренінгу були кейси та практичні заняття з мотивації, комунікації та лідерству, управління змінами, особливостях запровадження інновацій у вищій освіті, психологічні вправи і тести, які значно посилили знання і навики педагогів. В процесі навчання учасники обмінялися досвідом в різних ВНЗ України щодо особливостей відносин зі студентами, підлеглими, керівництвом, громадськістю та міжнародними партнерами.

Приємно подивував педагогічну спільноту сам ректор Віктор Огневюк. Своєю увагою, фаховістю, патріотизмом, прогресивністю та комунікабельністю освітянин лише зміцнив позитивні враження про Київський університет імені Бориса Грінченка.

 

 
Тарас Божидарнік,
професор кафедри менеджменту та маркетингу