ОНЛАЙН-ЛЕКЦІЯ З БАНКІВСЬКОЇ СПРАВИ ДЛЯ СТУДЕНТІВ ДЕРЖАВНОГО АГРАРНОГО УНІВЕРСИТЕТУ МОЛДОВИ

ОНЛАЙН-ЛЕКЦІЯ З БАНКІВСЬКОЇ СПРАВИ
ДЛЯ СТУДЕНТІВ ДЕРЖАВНОГО АГРАРНОГО УНІВЕРСИТЕТУ МОЛДОВИ

17 травня 2016 року завідувач кафедри банківської справи, професор Наталія Вавдіюк провела онлайн-лекцію на тему: «Організація банківської системи в Україні». Зв’язок між лектором та слухачами підтримувався з використанням web-технологій: студенти в режимі прямої трансляції мали можливість чути лекцію та бачити її мультимедійну презентацію.

Тематика лекції була проведена згідно з тематичним планом вивчення дисципліни «Макроекономіка» і містила основні питання щодо типів банківських систем, їх функції, принципів організації, особливостей організації банківської системи в Україні, основних функцій НБУ та банківських установ. Основна мета проведеної онлайн-лекції – повторення пройденого матеріалу, його узагальнення, систематизація та поглиблення асоційованих зв’язків щодо функціонування банківських систем в країнах Європи.

  

На лекції були присутні студенти другого курсу Державного аграрного університету Республіки Молдови та викладачі – доктор економічних наук, доцент, завідувач кафедри економіки та міжнародних екологічних відносин Ольга Сирбу, доктор економічних наук, старший викладач Ліліана Чімпоеш. І студенти, і викладачі, прослухавши лекцію, поставили гостьовому лектору запитання щодо виявлення відмінностей у організації банківської системи в Україні та Республіці Молдова, банківського регулювання тощо. Студенти змогли побачити і пояснити, в чому ж полягає протиріччя у забезпеченні фінансової стійкості банківського сектору та взяти активну участь в пошуку способів вирішення проблем.

Наталія Корецька,
заступник декана факультету обліку та фінансів