Партнерство роботодавця та ЗВО: стажування студентів ЛНТУ в Пенсійному фонді України

Партнерство роботодавця та ЗВО: стажування студентів ЛНТУ в Пенсійному фонді України

Здобуття освіти, що передбачає поєднання навчання осіб у закладах освіти з навчанням на робочих місцях (на підприємствах, в установах та організаціях) для набуття певної кваліфікації – це тверда запорука підготовки конкурентоспроможного фахівця у будь-якій галузі.

Корисним досвідом у вивченні можливостей дуальної форми навчання, стало проходження двомісячного стажування п’яти студенток 3-4 курсів спеціальності «Соціальне забезпечення» ЛНТУ (Артисюк Ірини, Плісик Ірини, Приступи Анни та Козловської Христини) в Головному управлінні Пенсійного фонду України у Волинській області.

Стажування відбувається відповідно до Постанови правління Пенсійного фонду України від 19.07.2019 р. № 9-1 «Про затвердження Порядку стажування громадян з числа молоді, які не перебувають на посадах державної служби, в апараті  Пенсійного фонду України та його територіальних органах» та на підставі договору про співпрацю між Луцьким національним технічним університетом і Головним управлінням Пенсійного фонду України у Волинській області.

Кожна зі студенток прикріплена до певного відділу та має розроблений разом із наставником індивідуальний план стажування.

Основна мета стажування – залучення молоді до роботи на державній службі, ознайомлення майбутніх молодих фахівців із специфікою діяльності органів Пенсійного фонду та його структурних підрозділів, набуття ними практичного досвіду роботи.

Передусім практикантки вивчають чинне законодавство, нормативні акти, якими керуються в роботі працівники Пенсійного фонду, знайомляться з роботою інтегрованих комплексних інформаційних систем ПФУ, вивчають основні функції й завдання його структурних підрозділів.

Після закінчення стажування студенти отримають довідку (характеристику), яка міститиме інформацію про результати стажування з відображенням рівня професійної підготовки стажиста, одержаних ним знань та навичок, професійних, ділових та особистих якостей. Вона ж передається до служби управління персоналом разом з усіма документами про проходження стажування.

Наразі стажування, що розпочалось 1 вересня, триває. Побажаємо нашим студентам плідного, змістовного та корисного навчання!

Ярослава Мартинюк, Оксана Жук

доценти кафедри соціогумантарних технологій