Про проблеми розвитку інклюзивної освіти: науковці ЛНТУ на міжвузівському семінарі

Про проблеми розвитку інклюзивної освіти: науковці ЛНТУ на міжвузівському семінарі

Люди з обмеженими фізичними можливостями потребують особливої уваги. Для них мають бути створені такі умови, що дають змогу відчувати себе рівними серед рівних. Адже саме ставлення до інвалідів визначає ступінь цивілізованості суспільства. Захищаючи гідність таких особливих людей, ми захищаємо своє людське обличчя.

2 грудня 2021 року, напередодні Міжнародного дня людей з інвалідністю, в Академії рекреаційних технологій і права відбувся Міжвузівський науково-практичний семінар «Міжнародний день людей з обмеженими фізичними можливостями: виклики сьогодення». Мета заходу – привернення уваги до проблем людей з обмеженими фізичними можливостями та захист їх гідності, прав та благополуччя.

У роботі семінару активну участь взяли науковці, магістри спец. Освітні, педагогічні науки (Інклюзивна освіта), студенти спец. Психологія Луцького НТУ, доценти: Валерій Ліщина, Галина Герасимчук, Ліля Потапюк, Надія Савчук. Учасники в ході обговорення виокремили проблеми розвитку інклюзивної освіти в Україні (Р. Карпюк, Л. Стасюк), правові аспекти соціальної інтеграції людей з інвалідністю (Л. Сітовська), їх професійного становлення і соціальної взаємодії в українському суспільстві (О. Омельчук, В. Рижук).

Значна увага приділена висвітленню питань розвитку громадських організацій в сучасних умовах (Н. Литвин, О. Балабаш), проблемі цифрової доступності для осіб з інвалідністю (О. Шелест, В. Ліщина), інноваційних технологій навчання в умовах інклюзивної освіти (Г. Герасимчук, О. Хомік), адаптації, медичної та фізичної реабілітації осіб з інвалідністю (В. Галан-Ващук, О. Лопатін, С. Панасюк), особливостям організації та проведення психокорекційної роботи в інклюзивному просторі (Н. Савчук, Л. Потапюк) та ін.

Учасники семінару акцентували увагу на тому, що сьогодні державна політика щодо соціальної підтримки дітей із особливими освітніми потребами ґрунтується на втіленні прогресивних ідей інклюзивного навчання у практику освітньої галузі. Тільки перехід до інклюзивної освіти, що має наскрізний характер, може стати тим інструментарієм суспільства, що дозволить подолати маргіналізацію людей з інвалідністю та вивести суспільні відносини на якісно новий рівень. На завершення учасники заходу отримали сертифікати.

Надія Савчук, доцент кафедри соціогуманітарних технологій