Про що звітували та які питання обговорили: вчена рада в ЛНТУ

Про що звітували та які питання обговорили: вчена рада в ЛНТУ

У Луцькому НТУ відбулося засідання вченої ради, до порядку денного якого було винесено сім питань.

Серед усього, члени колегіального органу привітали колег з отриманням атестатів професорів і доцентів, а також шляхом таємного голосування підтримали кандидатуру німецького партнера Беннера Генріха Герхарда Альфреда на присвоєння звання «Почесний доктор (Doctor Honoris Causa) ЛНТУ». Водночас, вчена рада затвердила 13 завідувачів кафедр, які успішно пройшли конкурсний відбір.

Крім того, під час засідання був заслуханий звіт Луцького НТУ з наукової та науково-технічної діяльності за 2020 рік та впровадження результатів наукових досліджень в освітній процес. Про це доповів проректор з НПР та досліджень Олег Заболотний.

Так, відомо, що науковою роботою в Луцькому НТУ займаються 420 штатних науково-педагогічних працівників, серед яких 45 докторів наук та 329 кандидатів наук. У складі викладачів університету налічується 4 заслужені діячі науки і техніки України, 4 заслужені працівники освіти України, 46 відмінників освіти України, 5 стипендіатів Кабінету Міністрів України, 1 стипендіат Верховної Ради України.

Позитивна динаміка спостерігається у кількості виданих науковцями публікацій та за кількістю цитувань. Крім того, в ЛНТУ працює 5 спеціалізованих вчених рад з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата та доктора наук. У 2020 році захищено 5 дисертацій. Спостерігається щорічне зростання кількості аспірантів.

Впродовж 2020 року, додає Олег Заболотний, виконувались 2 науково-дослідні роботи, які фінансувались з загального фонду держбюджету, а також розпочалась одна науково-технічна розробка, що виграла конкурс з НФДУ. Активізувалася робота щодо збільшення кількості переможців студентів у Всеукраїнських та Міжнародних конкурсах наукових робіт студентів.

Проректор також розповів про роботу лабораторій університету та участь у міжнародних грантових проектах.

Зі звітом про діяльність Ковельського промислово-економічного коледжу та перспективи його розвитку виступила очільниця закладу Тетяна Селівончик. За результатами виступу були виокремлені позитивні досягнення. До прикладу, однією з сильних сторін діяльності коледжу є робота приймальної комісії.

До того ж, у коледжі створено дієву систему дистанційного навчання, адже заклад фахової передвищої освіти використовує платформу дистанційного навчання Google G Suite for Education на базі хмарних сервісів Google, яка у повному обсязі дозволяє забезпечити виконання освітніх програм з дотриманням державних стандартів освіти. Крім цього в освітньому процесі широко використовуються додатки, розроблені студентами коледжу, зокрема систему тестування, розміщену на навчальному WEB-сервері коледжу.

Освітній процес, додає Тетяна Селівончик, у  коледжі здійснюють 60 інженерно-педагогічних працівників, які беруть участь у освітніх та професійних заходах і постійно займають призові місця. Викладачі коледжу працюють над оновленням навчально-методичного забезпечення дисциплін, а студенти отримують якісні практичні навички та досвід роботи завдяки лабораторіям, обладнаним сучасною технікою та устаткуванням.

Про інформаційно-іміджеву стратегію Луцького НТУ доповіла проректор з НПР та партнерства Надія Ковальчук. Вона зазначила, що основною метою стратегії є всебічне й системне формування позитивного іміджу та репутації університету, його промоції як потужного, висококонкурентного, вільного та комфортного освітньо-наукового простору, інноваційного «полюсу росту» Волині, що зреалізує формулу «освіта-наука-бізнес-влада».

В основі формування інформаційно-іміджевої стратегії університету покладено маркетингово-орієнтований та особистісно-орієнтований підходи; зважена PR-кампанія та її супровід; врахування психологічних та особистісних вподобань населення для створення привабливого позитивного іміджу університету.

Змістом інформаційно-іміджевої стратегії університету є створення ефективних комунікацій з цільовими аудиторіями як всередині ЗВО, так і у зовнішньому середовищі. Проректор також повідомила про заходи реалізації стратегії та її організаційне забезпечення.

Ілона Карпюк, відділ іміджу та промоції