Що потрібно роботодавцю? Стейкхолдери про готельно-ресторанну справу у Луцькому НТУ

Що потрібно роботодавцю? Стейкхолдери про готельно-ресторанну справу у Луцькому НТУ

15 січня 2021 року з 16.30 до 17.30 відбулася зустріч на кафедрі туризму та готельно-ресторанної справи Луцького національного університету викладачів кафедри із стейкхолдерами з приводу удосконалення освітньої програми Готельно-ресторанна справа. Метою цієї зустрічі було отримати оцінку попередніх освітніх програм (ОП) та отримати пропозиції щодо їх удосконалення.

У дружній атмосфері відбувся обмін думками щодо освітніх компонентів та програмних компетентностей ОП, методів та засобів навчання. Стейкхолдери висловили свої зауваження і пропозиції із урахуванням практичного досвіду та проходження практик студентами у їхніх закладах.

Серед відомих рестораторів та готельників Волинської області були:

-Hostel Lutsk G84 – Остапович Володимир Петрович;

-РК «Рестпарк» – Гусак Назар Богданович;

-ГРК «Острів» – Барабаш Іванна Миколаївна;

-начальник відділу студентського харчування Алієва Алла Володимирівна.

Стейкхолдери запропонували посилити практичну підготовку студентів, яка спрямована на здобуття навиків професійної діяльності, висловили побажання щодо впровадження навчання з використанням дуальної освіти, обговорено необхідність її запровадження. Крім того, вони наголосили на тому, що варто більше уваги приділяти розгляду різноманітних виробничих ситуацій та вивченню правил поведінки у колективі та корпоративної етики. Тобто, на їх думку, для майбутніх фахівців важливо розвивати комунікативні навички для вільного спілкування в колективі.

До переваг ОП на всіх рівнях зазначено введення дисциплін «Іноземна мова», «Іноземна мова за професійним спрямуванням», «Друга іноземна мова», що дає змогу підвищити рівень знань іноземних мов та покращувати підготовку студентів бакалаврського рівня до здачі ЗНО при вступі до магістратури. Відзначили, що актуальними в умовах неоіндустріального суспільства є дисципліни: Економіка індустрії гостинності, Технологія ресторанної продукції, Організація готельного господарства, Організація ресторанного господарства, Ефективні комунікації сфери гостинності, Управління розвитком готельно-ресторанного бізнесу, Менеджмент та маркетинг в готельно-ресторанному бізнесі, Устаткування закладів готельно-ресторанного бізнесу.

Серед моментів, які варто було б посилити при підготовці фахівців з готельно-ресторанної справи, зазначили: збільшити кількість годин на практичну підготовку студентів, запровадити лабораторні заняття з Технології продукції ресторанного господарства, ввести до вибіркових дисциплін кейтеринг, організація ціноутворення у сфері готельно-ресторанної справи, екографія та екотуризм, іміджеологія та управління конфліктами. Серед дисциплін нормативної підготовки висловили побажання щодо вивчення студентами на першому курсі дисципліни Вступ до спеціальності Готельно-ресторанна справа. 

Проведена зустріч була конструктивною, стейкхолдерами були висловлені позитивні відгуки щодо якості підготовки за освітньою програмою «Готельно-ресторанна справа», надано пропозиції щодо змін і доповнень до ОП.

Наприкінці зустрічі гарант освітньої програми «Готельно-ресторанна справа», професор Оксана Полінкевич подякувала стейкхолдерам за надані пропозиції та висловила надію, що і надалі вони будуть брати активну участь у таких обговореннях та допомагати у підвищенні якості підготовки фахівців.

В.о. завідувач кафедри туризму та готельно-ресторанної справи
 Оксана Полінкевич