Співпраця з ІТ-компанією в рамках започаткування ОП «Управління інформаційними системами в економіці»

Співпраця з ІТ-компанією в рамках започаткування ОП «Управління інформаційними системами в економіці»

Сучасний висококваліфікований фахівець з вищою освітою, незалежно від спеціальності та освітньої програми, повинен мати навики застосування у практичній діяльності сучасних інформаційних систем і технологій.

Враховуючи потреби ринку праці та сучасні тенденції розвитку економічної освіти, в Луцькому НТУ започатковується освітня програма бакалаврського рівня «Управління інформаційними системами в економіці» зі спеціальності 051 «Економіка», яка реалізовуватиметься кафедрою економіки спільно з кафедрами факультету комп’ютерних та інформаційних технологій, а також передбачає активне залучення до навчального процесу та практичної підготовки провідних стейкхолдерів.

Відповідно, 9 червня 2021 року відбулася зустріч ректора Луцького НТУ Ірини Вахович, завідувача кафедри економіки Олександра Шубалого, доцента кафедри економіки Олени Потьомкіної з керівником відомої ІТ-компанії Ideil Вадимом Махомедом.

Компанія Ideil має понад 15-річний досвід розробки програмного забезпечення, сайтів, інтернет-магазинів та високонавантажених сайтів новин, а також мобільних додатків для iOS та Android (Laravel + vue.js, Kotlin, Swift), налаштування реклами в Google, маркетингу у соцмережах тощо. Серед клієнтів даної компанії відомі бренди: 1+1, ТСН, Forbes, Київстар, WEST AUTO HUB, UKR.NET, VIASAT, Моршинська, GP та інші.

Освітня програма бакалаврського рівня «Управління інформаційними системами в економіці» спрямована на підготовку висококваліфікованих економістів із знаннями сучасних ІТ-систем і технологій, які можуть коректно ставити задачі з впровадження та розвитку інформаційних систем, а також самостійно автоматизувати окремі економічні операції, працюючи керівниками різних ланок системи управління, або безпосередньо в службі ІТ-технологій, економічних службах підприємств, організацій та установ різних рівнів.

У процесі зустрічі було підписано договір про співпрацю, обговорено напрями подальшої спільної діяльності, зокрема організації спільних науко-практичних заходів, залучення фахівців компанії Ideil до навчального процесу в рамках налагодження дуальної системи освіти за освітніми програмами економічного та ІТ спрямування, вдосконалення освітніх програм, навчальних планів, навчальних програм дисциплін, використання у навчальному процесі сучасного програмного забезпечення відповідно до потреб ринку праці, а також перспективи подальшого працевлаштування випускників.

Зустріч пройшла в невимушеній і дружній атмосфері, що дозволило згенерувати ряд цікавих ідей щодо підвищення якості підготовки фахівців на основі поєднання економічної освіти із знаннями сучасних ІТ-систем і технологій.

Олександр Шубалий

завідувач кафедри економіки

Деталі щодо вступу на освітні програми зі спеціальності 051 «Економіка» в Луцькому НТУ представлені в інформаційному буклеті.