Студенти-агрономи ЛНТУ на агротехнологічній практиці

Студенти-агрономи ЛНТУ на агротехнологічній практиці

Практика здобувачів вищої освіти закладів вищої освіти України є невід’ємною складовою освітньо-професійної програми підготовки фахівців. Вона спрямована на закріплення теоретичних знань, отриманих студентами за час навчання, набуття і удосконалення практичних навичок і вмінь за відповідним напрямом (спеціальністю).

Відповідно до навчального плану освітньої програми «Агрономія» здобувачі вищої освіти 2 курсу проходять агротехнологічну практику з метою удосконалення і закріплення теоретичних знань із таких дисциплін професійної та практичної підготовки як «Землеробство з основами гербології», «Рослинництво», «Селекція та насінництво рослин» та ін.

Даний вид навчальної практики проводиться у певному сільськогосподарському підприємстві і передбачає: знайомство з сівозмінами в натурі, документацією по сівозмінах, оцінку стану посівів культур, ознайомлення з системою обробітку ґрунту на полях сівозміни, здійснення агрономічної оцінки якості проведення обробітків ґрунту, вивчення стану забур‘яненості посівів, ознайомлення із системою насінництва в господарстві та ін.

У цьому році агротехнологічна практика здобувачів 2 курсу освітньої програми «Агрономія» проходила на базі Експериментально-дослідного господарства «Еліта» Волинської ДСГДС ІК НААН у с.Рокині Луцького району.

Під час практики студенти мали змогу ознайомитися із технологією вирощування основних сільськогосподарських культур регіону, оцінити стан посівів та стан забур‘яненості сільськогосподарських культур. Зокрема, були проведені відповідні дослідження на полях із озимою пшеницею, соєю, озимим ріпаком, житом та льоном.Також студенти отримали практичні знання і навички щодо складання технологічних карт проведення ґрунтообробних робіт, сівби та догляду за посівами озимої пшениці, озимого та ярого ріпаку, соняшника та інших культур.

Крім того, на польовому стаціонарі Волинської державної сільськогосподарської дослідної станції НААН студенти ознайомились із дослідженнями довготривалого вирощування монокультури жита в умовах Волинської області.

Одним із безпосередніх керівників практики був Голій Олександр Валентинович - директор Державного підприємства  Експериментально-дослідне господарство Еліта Волинської ДСГДС ІК НААН, який володіє багаторічним досвідом у питаннях агрохімії, практичного сільськогосподарського виробництва, економіки у сфері агропромислового комплексу.

В процесі проведення практики здобувачі отримали багато цінної інформації із удобрення, технології вирощування, застосування засобів захисту рослин, економічних аспектів ведення землеробства, яка буде їм корисною і для власних фермерських господарств і для майбутнього місця праці.

Також, безпосередньо у польових умовах, студенти мали змогу оцінити роботу різних мобільних додатків для розпізнавання культурних рослин та бур’янів.

За підсумками практики студенти успішно справилися із завданнями і надали змістовні цікаві звіти, ілюстровані фото з власними дослідженнями і спостереженнями. Сподіваємось, практика була їм цікавою і в подальшому допоможе у професійному житті.

Кафедра екології та агрономії