Студенти-екологи та агрономи ЛНТУ на навчальній практиці із ґрунтознавства

Студенти-екологи та агрономи ЛНТУ на навчальній практиці із ґрунтознавства

Відповідно до навчальних планів освітніх програм «Екологія» та «Агрономія» здобувачі вищої освіти 1-2 курсів проходять навчальні практики з метою удосконалення і закріплення теоретичних знань із циклу гуманітарної, професійної та практичної підготовки.

Відповідно до кваліфікаційних вимог, як екологам, так і агрономам необхідно володіти знаннями про ґрунт, як компонент біосфери та природний ресурс для вирощування сільськогосподарських культур та отримання високих врожаїв для забезпечення населення продовольством. Крім того, в сучасних умовах для збереження природної родючості, ґрунти потребують заходів із їх оптимального використання, збереження та охорони. Тому, метою навчальної практики є закріплення теоретичних знань, отриманих під час лекцій та лабораторних робіт, та знань про ґрунтовий покрив як середовище для вирощування сільськогосподарських культур, вивчення закономірностей основних процесів ґрунтоутворення та особливостей дослідження ґрунту.

Звичайно, для того щоб у майбутньому фахово використовувати на практиці отримані в університеті знання, студентам необхідно освоїти практичні навики щодо методики польового обстеження ґрунтів.

Характерною особливістю цієї практики є можливість вивчення ґрунтів безпосередньо в полі. Знання ґрунтів та їх агрономічних властивостей є важливим для майбутніх агрономів для забезпечення продуктивного використання природних ресурсів, отримання стійких високих врожаїв сільськогосподарських культур з високоякісною продукцією, а для екологів –питання збереження та охорони ґрунтів.

Під час практики студенти мали змогу самостійно викопати ґрунтовий  розріз, дати характеристику умовам ґрунтоутворення та детально описати профіль ґрунту за морфологічними ознаками. Додавалася повна агро- та фізико-хімічна характеристика ґрунту. Також студенти опановували методику відбору зразків ґрунту за генетичними горизонтами для подальшого проведення лабораторних аналізів. Крім того, на базі агрохімічної лабораторії Волинської філії державної установи «Інститут охорони ґрунтів України» студенти ознайомились із методикою підготовки зразків ґрунту та проведення основних агрофізичних та агрохімічних досліджень ґрунтових зразків.

Одним із безпосередніх керівників практики є Зінчук Микола Іванович - директор Волинської філії державної установи «Інститут охорони ґрунтів України», а також за сумісництвом доцент кафедри екології та агрономії, який володіє багаторічним досвідом у питаннях ґрунтознавства, дослідження, відтворення родючості та  охорони ґрунтів.

За підсумками, обидві групи успішно справилися із завданнями навчальної практики і надали змістовні цікаві звіти, ілюстровані фото з власними дослідженнями і спостереженнями. Сподіваємось, практика була їм цікавою і в подальшому допоможе в професійному житті.

Кафедра екології та агрономії