«Ті, що відкривають шлях до успіху» #13 Кафедра професійної освіти та комп’ютерних технологій

«Ті, що відкривають шлях до успіху» #13 Кафедра професійної освіти та комп’ютерних технологій

Ми продовжуємо проект «Ті, що відкривають шлях до успіху», де ділимося із вами секретами успіху Луцького НТУ, знайомимо із його особливостями та розповідаємо про людей, які допомагають нашим студентам отримати необхідні знання і навички, аби стати успішними та конкурентними спеціалістами.

Сьогодні привідкриває завіси своїх буднів кафедра професійної освіти та комп’ютерних технологій, що входить до складу факультету комп’ютерних наук та інформаційних технологій.

ПРИВІТ, МАЙБУТНІ СТУДЕНТИ!

Якщо ви шукаєте знання без «тягаря», бажаєте освоїти комп’ютерні технології і при цьому корисно й весело проводити дозвілля, тоді добра вам порада: відкривайте двері кафедри професійної освіти та комп’ютерних технологій!

Здійснимо короткий екскурс в історію створення нашої кафедри, яка сягає 2005 року, коли було засновано кафедру комп’ютерних технологій професійного навчання (КТПН) внаслідок розподілу випускаючої кафедри «Сучасних технологій в машинобудуванні». У вересні 2014 року кафедру перейменовано на «Комп’ютерні технології» (КТ), а у 2018 році – «Комп’ютерні технології та професійної освіти» (КТтаПО).

Ви володієте англійською? Пропонуємо розпочати наше знайомство з англійської мудрості: «Don’t judge a book by its cover» (Не суди про книжки з її обкладинки). Ми перевернемо її зміст!

Якщо кафедру уявити книжкою, то обкладинкою є її завідувач, кандидат педагогічних наук, доцент Кабак Віталій Васильович, який навчався тут, на факультеті комп’ютерних наук та інформаційних технологій, захистив дисертацію, став викладачем і керівником чудового колективу, де панують теплі дружні відносини, розуміння і повага, дисципліна і відповідальність, а це –  велика сила, котра мотивує робити усе для здійснення якісної підготовки фахівців.

Ми знаходимось у складі факультету КНІТ, який очолює декан Ростислав Григорович Редько.

На даний час освітній процес на кафедрі провадять 1 професор, 6 доцентів та 1 асистент, що мають необхідні знання в сфері педагогічних наук та сучасних комп’ютерних технологій для забезпечення підготовки висококваліфікованих фахівців. Також здійснюється залучення до провадження освітньої діяльності викладачів суміжних кафедр факультету комп’ютерних наук та інформаційних технологій і структурних підрозділів Луцького НТУ.

Викладачі кафедри постійно вдосконалюються, займаються самоосвітою, що сприяє професійному розвитку. Високий рівень майстерності викладачів засвідчений отриманими сертифікатами таких корпорацій, як IBM, Microsoft, Intel та ін.

Для отримання європейського досвіду підготовки фахівців та передачі його у процесі навчання студентам викладачі кафедри проходять стажування в провідних закордонних закладах вищої освіти та організаціях (університет «Люблінська Політехніка» (Польща, 2018 р., доц. Кабак В.В.); за програмою міжнародного проєкту «Соціо-психологічні технології розвитку людського потенціалу в умовах глобалізації: теорія і практика» (Словенія, 2018, доц. Полухтович Т.Г.); університет ім. Менделя в Брно, напрям «Педагогіка та психологія» (Чехія, 2016 р., доц. Потапюк Л.М.); Європейський центр ядерних досліджень (CERN) (Швейцарія, 2016 р., проф. Гулай О.І.) та приймають участь у міжнародних програмах транскордонного співробітництва.

У нашій команді – завідувач лабораторії психодіагностики Луцького НТУ Сушик О.Г. Маючи значний досвід підготовки висококваліфікованих фахівців та стаж науково-педагогічної роботи (30 років) – він керує студентським науковим гуртком «Школа професійного педагога» та є консультантом ІТ-компанії ТОВ «Ідейл Девелопмейт».

Викладачі кафедри ПО та КТ постійно підвищують рівень володіння іноземними мовами. На даний час сертифікати В2 мають два викладачі – проф. Гулай О.І. (англійська мова) і доц. Кабак В.В. (польська мова).

Метою діяльності кафедри є забезпечення необхідних умов для здійснення висококваліфікованої підготовки бакалаврів та магістрів за спеціальностями:

Особливістю кафедри ПО та КТ, яка вирізняє її з поміж інших є можливість здобуття психолого-педагогічної освіти разом з фаховою ІТ підготовкою, адже саме на відсутність психолого-педагогічних компетентностей (уміння спілкуватися з колективом, вести ділові переговори, навчати нових працівників тощо) часто акцентують увагу керівники ІТ-фірм. Ми забезпечимо Вас необхідними знаннями!

Спеціальність «Психологія» органічно вписалась в нашу кафедру та університет https://lutsk-ntu.com.ua/uk/news/psiholog-profesiya-maybutnogo. Спільно з кафедрою військової підготовки ми готуємо військових психологів. На сьогодні знання та вміння практичного психолога вкрай необхідні при налагодженні якісних виробничих відносин, реабілітації воїнів АТО і ООС. Також штучний інтелект стрімко охоплює нашу планету і ми одні з перших в Україні впроваджуємо спеціалізацію «Психологія штучного інтелекту»!

 

Для фахової підготовки студентів ми активно залучаємо до проведення лекційних занять професіоналів-практиків, які працюють в провідних ІТ-фірмах м. Луцька, а також викладачів професійно-технічних закладів освіти.

Значна частина запрошених лекторів – є випускниками нашої кафедри, які успішно реалізували себе в межах обраного фаху.

Ви матимете можливість обирати де працювати – в освітній галузі або в ІТ-сфері.

Високий рівень довіри та професійності підтверджується і тим, що двоє представників кафедри ПО та КТ успішно пройшли навчання та є експертами Національного агентства із забезпечення якості  вищої освіти – завідувач кафедри, к. пед. н., доц. Кабак В.В. та ст. гр. ПНК-31 Масовець О.А.

Велике значення викладачі кафедри приділяють залученню талановитої студентської молоді до науково-дослідницької діяльності. Студенти кафедри беруть участь та займають призові місця у предметних та міжнародних олімпіадах і конкурсах, зокрема: Міжнародній олімпіаді з спортивного програмування (ACM/ICPC), Міжнародній ІТ-олімпіаді «ІТ-Universe», конкурсі компанії ІВМ «System z/Master», Міжнародній олімпіаді «ІТ-Планета», Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт у галузі «Інформаційно-комунікаційні технології в освіті», Всеукраїнській олімпіаді зі спеціальності «Професійна освіта», навчальних дисциплін «Педагогіка», «Психологія» тощо.

Зокрема, під керівництвом доцента кафедри ПО та КТ Саварина П.В.:

-студенти здобули командну перемогу в Міжнародній олімпіаді в галузі інформаційних технологій «ІТ-ПЛАНЕТА 2015», а Луцький НТУ визнаний найкращим ЗВО в Україні та нагороджений кубком переможця.

-студенти Стреха Вадим та Казмірчук Олександр здобули перемоги в Міжнародній студентській ІТ-Олімпіаді «IT-Universe - 2016»;

-студенти Луцького НТУ Стреха Вадим, Казмірчук Олександр, Степанюк Вадим та Мороз Ілля здобули командну перемогу в конкурсі з програмування на платформі System z «Master The Mainframe 2016», за що були нагороджені фірмовими футболками та рюкзаками від корпорації IBM

-студенти Луцького НТУ Стреха Вадим (2017 р.) та Лошик Ілля (2018 р.) здобули дипломи ІІІ ступеня за перемогу в ІІ етапі Всеукраїнської студентської олімпіади «Веб-технології та веб-дизайн».

Під чітким керівництвом доцента кафедри ПО та КТ Потапюк Л.М., Ілюшик Ольга у 2016 році зайняла 3 місце у II етапі Всеукраїнської студентської олімпіади з дисципліни «Педагогіка» (Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського), а Масовець Олена здобула перемогу у II етапі Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт у галузі «Управління у сфері економічної конкуренції» - 3 місце, тема роботи «Віртуальні технології як передумова розвитку конкурентоспроможності підприємства» (Полтавська державна аграрна академія, 24 квітня 2019 р.).

У 2018 році ст. гр. ПНКм-51 Падалко Галина під керівництвом асистента кафедри Олексів Н.О. отримала диплом ІІІ ступеня в II етапі Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт в галузі «Інформаційно-комунікаційні технології в освіті» (Мелітопольський ДПУ імені Богдана Хмельницького).

У 2019 році студентка гр. ПНК-41 Троханенко Марія отримала  диплом ІІІ ступеня на Всеукраїнській студентській олімпіаді зі спеціальності «Професійна освіта» в Українській інженерно-педагогічній академії (м. Харків) (науковий керівник: доц. Кабак В.В.). Також під керівництвом доц. Кабака В.В. студент Гуда Володимир отримав 3 місце у ІІ етапі Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з галузі науки «Інформаційно-комунікаційні технології в освіті» (Мелітопольський ДПУ імені Богдана Хмельницького).

Студенти кафедри залучаються до проєктної діяльності. Зокрема, у 2018 році проєкт студентки гр. ПНКс-11 Золотоверхової Тетяни «Sunny learning» (Сонячне навчання) став переможцем серед соціально-інноваційних проектів, який відбувався за підтримки Британської ради в Україні та ГО «Молодіжна платформа».

Cтудентське життя – це не лише навчання – але й активний відпочинок та подорожі. Доцент кафедри ПО та КТ Полухтович Т.Г. організовує для студентів цікаві закордонні тури й екскурсійні поїздки мальовничими місцями України.

Ми не залишимо Вас на самоті із пандемією та будемо навчати, використовуючи сучасні освітні технології! Ми навчимо вас використовувати сучасні освітні технології в майбутній професійній діяльності!

Ми залучаємо студентів до активної участі в загальноуніверситетських заходах (Всеукраїнському радіодиктанті національної єдності, днях відкритих дверей, наукових пікніках тощо).

Кафедра налагодила тісні зв’язки з закладами професійної (професійно-технічної) освіти, такими як: Луцький центр професійно-технічної освіти, ВКНЗ «Володимир-Волинський педагогічний коледж ім. А.Ю. Кримського», Технічний коледж Луцького НТУ, Луцький педагогічний коледж, Волинський коледж НУХТ, Луцький коледж рекреаційних технологій і права, Луцьким ВПУ будівництва та архітектури та ін., що дозволяє врахувати специфіку регіонального ринку праці, майбутнього працевлаштування випускників і забезпечує організацію проведення навчально-педагогічної практики на базі закладів П(ПТ)О м. Луцька й області.

Протягом багатьох років кафедра ПОтаКТ співпрацює з Волинською обласною організацією УТОС для вирішення проблематики інклюзії людей з вадами зору в сучасному інформаційному суспільстві. Напрацьовуються питання щодо можливості здійснення інклюзивного навчання сліпих та слабозорих.

Ми маємо практику підготовки людей з особливими потребами та напрацьовані методики навчання спіпих та слабозорих в межах інтегрованої групи. Саме тому за сприяння та підтримки ректора Петра Савчука у 2019 році було ліцензовано нову перспективну спеціальність другого (магістерського) рівня вищої освіти 011 «Освітні, педагогічні науки (Інклюзивна освіта)».

Інформаційна система «Lutsk Tourist» для людей з вадами зору

Кафедра професійної освіти та комп’ютерних технологій є організатором Міжнародної науково-практичної конференції «Інформаційні технології в освіті, науці і виробництві». Науковий захід має за мету розширення міжнародних і міжвузівських зв’язків задля поліпшення якості підготовки фахівців педагогічного, інженерно-педагогічного і технічного напрямків підготовки, керівних принципів впровадження інформаційних технологій в освіті, науці і виробництві. До участі в роботі конференції долучаються вчені з Польщі, Німеччини, Чеської республіки, Великобританії, Латвії, Литви, Грузії, Білорусі.

Як казав відомий програміст В. Латіф: «Якщо ви дасте людині програму, то займете її на один день. Якщо навчите програмуванню, то займете на все життя».

Ми орієнтуємо майбутніх випускників у процесі виконання ними курсових та кваліфікаційних робіт на проектування та розробку педагогічних програмних засобів (ППЗ), віртуальних 3D турів, веб-орієнтованих систем підтримки навчального процесу, навчальних ігор, веб-сайтів навчальних закладів, фірм, підприємств (організацій), що зумовлює використання сучасних технологій програмування та розробки програмного забезпечення. Усі роботи є практично-орієнтованими на подальшу професійну діяльність майбутнього фахівця.

Прикладами таких розробок студентів під керівництвом викладачів кафедри професійної освіти та комп’ютерних технологій є:

-віртуальний тур виробництвом ПрАТ «СКФ Україна»:

-система розпізнавання жестів для керування комп’ютером:

-електронний навчально-методичний комплекс з дисципліни «Прикладне та Web-програмування»;

-інформаційна система розвитку алгоритмічного мислення «AlgoStudy»:

-система безконтактного доступу на основі Arduino IDE:

-комп’ютерна навчально-пізнавальна програма з елементами гри для дітей дошкільного віку:

-навчальна гра «ProgramQuest» на рушії UNITY:

Ми не просто навчаємо сучасним технологіям, а навчаємо як вчитися протягом життя та стати успішним!

Уже сьогодні ти можеш стати частинкою

НАШОЇ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМАНДИ!


Кафедра ПО та КТ – ЗРОБИ КРОК ДО УСПІХУ!