У ЛУЦЬКОМУ НТУ НАУКОВЦІ ТА ПРАКТИКИ ОБГОВОРИЛИ ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ САМОРОЗВИТКУ ПЕРСОНАЛУ

У Луцькому НТУ науковці та практики
обговорили проблеми та перспективи
саморозвитку персоналу

18 травня 2016 року на базі кафедри прикладної статистики та економіки праці в рамках святкування Днів науки на факультеті бізнесу та з нагоди 50-річчя Луцького НТУ відбувся круглий стіл «Проблеми та перспективи саморозвитку персоналу».

Учасниками заходу стали топ-менеджери та керівники служб управління персоналом провідних підприємств і організацій Волині, зокрема, ПрАТ «Волиньхолдінг» (ТМ Нестле, Торчин), КБ «ПриватБанк», ТОВ Artefact.St, ТОВ Імперія жирів (ТМ Маселко, м. Нововолинськ), ПАТ «Теремно Хліб», ТОВ «Тигрес Люкс», ПрАТ «Нова Лінія», ВАТ «Луцька картонно-паперова фабрика», ДКП «Луцьктепло», Луцьке МПД ДП «Укрспирт», Волинський обласний центр зайнятості.

 

Активну участь у роботі круглого столу взяли також викладачі кафедри прикладної статистики та економіки праці та студенти спеціальності «Управління персоналом та економіка праці» Луцького НТУ.

Зі вступним словом до учасників круглого столу звернулася декан факультету бізнесу Надія Хвищун, яка привітала присутніх та зазначила, що нова стратегія розвитку факультету передбачає посилення співпраці науковців, викладачів і практиків з метою покращення якості викладання навчальних дисциплін та підвищення практичної спрямованості навчального процесу, тому спільні зустрічі за участю студентів у різних форматах дозволять максимально закріпити здобуті ними теоретичні знання на практиці.

У своєму виступі проректор з науково-педагогічної роботи Луцького НТУ Сергій Шимчук висловив переконання, що проведення подібних тематичних заходів з представниками роботодавців та участь у них студентів профільних спеціальностей університету дозволить підвищити якість навчального процесу, активізувати наукову роботу студентів і забезпечити належний рівень їх практичної підготовки.

 

 

Завідувач кафедри прикладної статистики та економіки праці Луцького НТУ Олександр Шубалий зазначив, що в контексті зростання автономії вищих навчальних закладів проведення круглого столу також має на меті вивчення думки практиків стосовно формування набору базових професійних компетенцій для удосконалення навчальних планів, уточнення переліку навчальних дисциплін, які будуть надалі викладатися студентам спеціальності «Управління персоналом та економіка праці». Для цього учасникам було роздано відповідні анкети-опитувальники.

Особливо приємно, що учасниками заходу стали випускники-магістри кафедри прикладної статистики та економіки праці за спеціальністю «Управління персоналом та економіка праці», які сьогодні працюють за спеціальністю та взяли активну участь в обговоренні:

- Андрій Гурський – керівник регіонального центру по підбору персоналу Північно-Західного РУ КБ «ПриватБанк»;

- Марія Шевчук – менеджер з персоналу ТОВ Artefact.St;

- Христина Іщук – в.о. начальника відділу кадрів ДКП «Луцьктепло»;

- Марія Метельська – начальник відділу кадрів ТОВ «Тигрес Люкс»;

- Віталій Книш – економіст 1 категорії Луцького МПД ДП «Укрспирт».

Робота круглого столу відбувалася у форматі заслуховування доповідей-презентацій представників підприємств, які висвітлювали власний досвід стимулювання розвитку та саморозвитку персоналу, з наступним спільним обговоренням, відповідями на запитання.

Обговорення відбувалося за такими тематичними напрямами:

1. Внутрішні (особистісні) чинники мотивації до саморозвитку.

2. Напрями зовнішнього стимулювання розвитку персоналу.

3. Перспективні напрями саморозвитку персоналу: досвід вітчизняних і зарубіжних організацій.

4. Роль вищої освіти і науки, сучасних інформаційних технологій у саморозвитку персоналу.

5. Саморозвиток як необхідна умова ефективного управління персоналом, нарощення трудового потенціалу, лідерства.

6. Саморозвиток як форма адаптації економічно активного населення до сучасних тенденцій ринку праці.

З особливою зацікавленістю учасники круглого столу сприйняли доповідь Андрія Сірука – директора ТОВ Artefact.St, яке активно розвивається на ринку послуг контекстної реклами, співпрацюючи з відомою компанією Google. Адже молодий прогресивний керівник максимально сприяє саморозвитку своїх підлеглих шляхом перегляду вебінарів, е-mail-розсилок; наповнення бібліотеки; вивчення кейсів; відвідування курсів/тренінгів; ділових ігор; «круглих столів» щотижня.

Керівник регіонального центру з підбору персоналу Північно-Західного РУ КБ «ПриватБанк» Андрій Гурський розповів про досвід своєї банківської установи щодо підбору і навчання персоналу, стимулювання його розвитку, а також запропонував присутнім студентам розглянути можливість участі у конкурсі з метою працевлаштування в нових перспективних сферах банківського бізнесу.

У своєму виступі заступник генерального директора ТОВ Імперія жирів (ТМ Маселко) Оксана Мариненко розкрила основні аспекти стратегії розвитку та стимулювання саморозвитку персоналу за рахунок постійного підвищення заробітної плати, залучення усіх без виключення працівників підприємства до участі у спільних святкових корпоративних заходів, пропагування дотримання працівниками на робочому місці етичних норм поведінки, надання щомісячно 4-х днів оплачуваної відпустки кожному працівнику підприємства для саморозвитку.

Цікаву та змістовну доповідь про активне застосування зарубіжних практик HR-менеджменту у компанії, яка є частиною відомої транснаціональної корпорації, представила фахівець з розвитку та добору персоналу ПрАТ «Волиньхолдінг» (ТМ Нестле, Торчин) Лариса Новак. Компанія цінує в працівниках такі якості, як порядність, орієнтація на результат, робота у команді, ініціативність, пропонуючи широкий соціальний пакет, активно займається професійним навчанням та розвитком персоналу. Але, з іншого боку, важливою умовою професійного зростання працівників економічного профілю у цій компанії є високий рівень володіння англійською мовою.

Начальник відділу кадрів ТОВ «Тигрес Люкс» Марія Метельська розповіла присутнім про стрімке зростання відомої на теренах Волині та далеко за її межами компанії за рахунок продуманої кадрової політики, в основі якої лежить надання пріоритету в просуванні на вищі посади власних працівників, стимулюванні їх розвитку та саморозвитку.

Досвід комунального підприємства щодо формування кадрового резерву в компанії презентувала в.о. начальника відділу кадрів ДКП «Луцьктепло Христина Іщук. Для включення в кадровий резерв молодим спеціалістам потрібно саморозвиватися з метою набуття таких компетенцій, як організованість, вдосконалення, комунікабельність, співпраця, дієвість. У процесі оцінювання використовуються картки компетентності, заповнюються індивідуальні звіти за результатами тестування, застосовуються також і інші сучасні методичні підходи.

У процесі обговорення висвітлили досвід власних компаній у питанні планування і реалізації заходів з розвитку та саморозвитку персоналу Марина Войтюк – інспектор з кадрів ПрАТ «Нова Лінія», Наталія Зомбер – менеджер з персоналу ПАТ «Теремно Хліб», Нінель Беседа – начальник відділу кадрів ВАТ «Луцька картонно-паперова фабрика», Віталій Книш – економіст 1 категорії Луцького МПД ДП «Укрспирт».

Активну участь у заході прийняли також керівники підрозділів Волинського обласного центру зайнятості: Тарас Семенюк – начальник відділу організації сприяння працевлаштуванню, а також Жанна Хаймик – начальник відділу професійного навчання.

У процесі обговорення доповідей учасників активність проявили студенти спеціальності «Управління персоналом та економіка праці» Катерина Мукосій, Сергій Миколайчук, Марія Боднар, Андрій Шклярук, Василь Лотошинський, а також викладачі факультету бізнесу – професори Надія Рудь і Тарас Божидарнік.

У процесі жвавої та невимушеної дискусії учасники заходу обговорили багато актуальних проблем, обмінялися досвідом, визначили перспективні напрями розвитку та саморозвитку персоналу на вітчизняних підприємствах в сучасних складних реаліях суспільного життя.

Також усі присутні дійшли висновку про важливість проведення подібних заходів і в майбутньому, а зацікавлені погляди та активність студентів засвідчили, що вони отримали додатковий імпульс для саморозвитку в навчальному, науковому та практичному аспектах, щоб з найкращого боку зарекомендувати себе перед майбутніми роботодавцями та виграти конкурентну боротьбу на ринку праці.

Запрошуємо усіх зацікавлених осіб, які також бажають висловити власну думку щодо сучасних проблем і перспектив саморозвитку персоналу до продовження дискусії у форматі тез доповідей на сторінках збірника наукових праць учасників круглого столу, який готує кафедра прикладної статистики та економіки праці Луцького НТУ.

Наша адреса: 43026, м. Луцьк, вул. С.Ковалевської, 29.

Телефон: (0332) 78-56-66, (097) 5723263, (066) 1641160.

Сайт факультету бізнесу: http://economosvita.lntu.edu.ua

E-mail кафедри: statistica_up@mail.ru

Для абітурієнтів, які бажають здобути ступені бакалавра, спеціаліста чи магістра за відомою та престижною спеціальністю «Управління персоналом та економіка праці» принагідно зазначимо, що з нового навчального року вони матимуть можливість розширити діапазон здобутих компетенцій, адже цей напрямок включено до нової адаптованої з європейською класифікацією спеціальності 051 «Економіка», за якою буде проводитися набір у Луцькому НТУ, а, починаючи з другого курсу, в рамках цієї спеціальності будуть виділені окремі спеціалізації «Економіка та управління персоналом» і «Економіка та бізнес-аналітика».

Детальнішу інформацію розміщено на веб-сторінках кафедри:

- на сайті Луцького НТУ: http://lutsk-ntu.com.ua/uk/kafedra-prikladnoyi-statistiki-ta-ekonomiki-praci-ps-ta-ep

- на сайті факультету бізнесу: http://economosvita.lntu.edu.ua/golovna/kafedri/prikladnoyi-statistiki-ta-ekonomiki-pratsi.html

Ірина Шубала,
доцент кафедри прикладної статистики
та економіки праці