У Луцькому НТУ післявеликодній науковий БУМ

У Луцькому НТУ післявеликодній науковий БУМ

По завершенню великодніх святкувань, 5-6 травня, у Луцькому НТУ відбувся справжній науковий «БУМ». Так, протягом двох днів на базі нашого університету під головуванням Любові Ковальської активно вела роботу спеціалізована вчена рада Д 32.075.03 (спеціальність 08.00.05 – Розвиток продуктивних сил і регіональна економіка), результатами діяльності якої став успішний захист 3-ьох дисертаційних робіт та здобуття наукових ступенів молодими науковцями.

Зокрема, першою успішно захистила дисертацію на тему «Економічне оцінювання та розвиток систем взаємодії в інноваційних процесах» і здобула науковий ступінь доктора економічних наук Лісовська Лідія Степанівна. Науковим консультантом роботи була д.е.н., професор Лютак Олена Миколаївна.  Офіційні опоненти: д.е.н., професор Сторонянська Ірина Зеновіївна; д.е.н, професор Забарна Елеонора Миколаївна; д.е.н., професор Буднікевич Ірина Михайлівна.

Наступною здобувала ступінь кандидата економічних наук Дзюбинська Оксана Василівна з темою дисертації «Механізм використання ресурсного потенціалу побутових відходів регіону на засадах кругової економіки». Науковий керівник: к.е.н., доцент Фесіна Юрій Георгійович. Офіційні опоненти: д.е.н., професор Павліха Наталія Володимирівна; д.е.н., старший науковий співробітник Колодійчук Ірина Анатоліївна.

Потому, успішно захистив дисертаційну роботу на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук Таран Сергій Федорович. Тема наукового дослідження: «Регіональні особливості розвитку інноваційного підприємництва». Науковий керівник: д.е.н., професор Ковальська Любов Леонідівна. Офіційні опоненти: д.е.н., професор Тульчинська Світлана Олександрівна; кандидат економічних наук, старший науковий співробітник Патицька Христина Олегівна.

Крім того, 6 травня, на базі Луцького НТУ відбувся успішний захист докторської дисертації здобувача із Полтавської державної аграрної академії МОН України на засіданні спеціалізованої
вченої ради Д 32.075.01 . (Спеціальність 01.02.04 - Механіка деформівного твердого тіла). Варто зазначити, що Ковальчук Станіслав Богданович здобував науковий ступінь доктора технічних наук з роботою на тему «Механіка деформування композитних брусів з криволінійною плоскою віссю», а власне захист транслювався онлайн за допомогою платформи ZOOM.

Науковим консультантом здобувача був д. т. н., професор ГОРИК Олексій Володимирович, Полтавська державна аграрна академія МОН України, завідувач кафедри загальнотехнічних дисциплін. Офіційні опоненти: член-кореспондент НАН України, д.т.н., професор ГУДРАМОВИЧ Вадим Сергійович, Інститут технічної механіки НАН України і ДКА України, завідувач відділу міцності і надійності механічних систем, д.т.н., професор КУЧЕР Микола Кирилович, Інститут проблем міцності ім. Г.С. Писаренко НАН України, завідувач відділу механіки конструкційних матеріалів, д.т.н., професор МІКУЛІЧ Олена Аркадіївна, Луцький національний технічний університет МОН України, професор кафедри прикладної математики та механіки.

Щиро вітаємо молодих науковців із успішним захистом дисертації та бажаємо успіхів й натхнення на подальші звершення!

Олена Третяк, відділ іміджу та промоції