У Луцькому НТУ зі студентами обговорили проект ОП «Харчові технології та ресторанне господарство»

У Луцькому НТУ зі студентами обговорили проект ОП «Харчові технології та ресторанне господарство»

В онлайн-форматі на платформі Zoom 2 квітня 2021 року відбулося обговорення зі студентами проєкту освітньої програми (ОП) «Харчові технології та ресторанне господарство» для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти спеціальності 181 – Харчові технології. В обговоренні брали участь гарант та члени групи забезпечення ОП, завідувач та члени випускової кафедри технологій і обладнання переробних виробництв, здобувачі цієї ОП, представники студентського самоврядування та здобувачі першого (бакалаврського) рівня вищої освіти, які планують продовжувати навчання на другому рівні вищої освіти за цією ОП. 

На початку обговорення гарант ОП проф. Ігор Дударєв звернув увагу присутніх на те, що проєкт ОП підготовлений членами групи забезпечення із урахуванням стандарту вищої освіти та пропозицій усіх стейкхолдерів, які були висловлені під час попередніх обговорень ОП, та на основі аналізу освітніх програм за цією спеціальністю у вітчизняних та закордонних університетах, а також із урахуванням напрямків розвитку малого і середнього підприємництва у нашому регіоні.

Гарант зазначив, що в проєкті ОП акцент було зроблено на підготовку висококваліфікованих фахівців, які здатні планувати і проводити наукові дослідження, розробляти та впроваджувати інноваційні і крафтові технології виробництва харчових продуктів із метою забезпечення ефективного функціонування міні-підприємств харчової промисловості та закладів ресторанного бізнесу.

Проф. Ігор Дударєв пояснив, що із урахуванням особливості ОП, у ній була додатково передбачена можливість набуття здобувачами компетентності, окрім тих, які зазначені в стандарті, що передбачає здатність розробляти та впроваджувати інноваційні і крафтові технології виробництва харчових продуктів. Також було повідомлено, що для забезпечення набуття цієї компетентності, поряд із передбаченими у стандарті, в ОП було введено для обов’язкового вивчення освітні компоненти «Крафтові технології», «Молекулярна гастрономія», «Бізнес планування в харчових виробництвах і ресторанному господарстві» та «Сертифікація та експертиза харчових продуктів».

Крім того, згідно з проєктом ОП дисципліна «Методи та засоби наукових досліджень» буде викладатися два семестри і міститиме, зокрема, модулі «Інтелектуальна власність у сфері харчових технологій» та «Методи оброблення експериментальних даних та презентація результатів досліджень». Суттєвого розширення в модернізованій ОП зазнав список професійних дисциплін вільного вибору, який тепер у повній мірі дозволяє сформувати та реалізувати власну траєкторію навчання для здобувачів ОП.  

Під час обговорення здобувачка ОП Надія Поліщук зазначила, що їй подобається спрямованість ОП на крафтові технології, оскільки набуті знання дозволять створити свій власний «харчовий» бізнес, що зараз дуже популярно у всьому світі. Здобувачка ОП Вікторія Пешко звернула увагу на те, що студенти за модернізованою ОП зможуть здобути знання щодо інноваційних технологій, зокрема у сфері молекулярної гастрономії, що є трендом у ресторанному бізнесі. Карина Барда, яка теж є здобувачкою ОП, вказала на важливість отримання студентами знань з організації власного бізнесу та забезпечення його ефективного функціонування. Здобувач ОП Олександр Краглик також позитивно охарактеризував зміни в ОП.

Голова студентського самоврядування факультету митної справи, матеріалів і технологій Юлія Коржик зазначила, що у проєкті ОП були враховані побажання студентів, які висловлювалися на попередніх зустрічах, тому вона погоджується із рештою здобувачів щодо позитивної оцінки проєкту ОП. Здобувачка Ірина Клевака зазначила, що оскільки вона планує продовжити навчання на другому магістерському рівні вищої освіти, тому для неї буде цікаво навчатися за цією ОП.

У цілому проєкт ОП отримав схвалення від здобувачів та студентського самоврядування, які рекомендували його до затвердження.

Підготував

Ігор Дударєв