Успішні захисти дисертацій у Луцькому НТУ

Успішні захисти дисертацій у Луцькому НТУ

25 лютого відбувся успішний захист дисертаційної роботи здобувача кафедри будівництва та цивільної інженерії Луцького НТУ  Миколи Нінічука (техніка І-категорії науково-дослідної частини Луцького НТУ) на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.23.01 – Будівельні конструкції, будівлі та споруди на тему «Напружено-деформований стан та розрахунок комбіновано-армованих нерозрізних залізобетонних балок». Захід відбувся у спеціалізованій вченій раді К 47.104.06 Національного університету водного господарства та природокористування.

Дисертаційна робота виконувалася під керівництвом професора кафедри будівництва та цивільної інженерії Андрійчука Олександра Валентиновича.

Офіційними опонентами виступили доктор технічних наук, професор Клименко Євгеній Володимирович (завідувач кафедри залізобетонних конструкцій та транспортних споруд Одеської державної академії будівництва та архітектури) і кандидат технічних наук, доцент Сморкалов Дмитро Володимирович (доцент кафедри залізобетонних та кам’яних конструкцій Київського національного університету будівництва і архітектури).

Під час захисту було оцінено актуальність теми та підтверджено, що дисертація є завершеною науково-дослідною роботою, в якій отримані науково обґрунтовані теоретичні і експериментальні результати, що в своїй сукупності є вагомим внеском у розвиток теорії і практичного застосування залізобетонних конструкцій.

Усі присутні члени спеціалізованої вченої ради підтримали роботу та проголосували одноголосно – 14 «За».

Варто зазначити, що у цей день також у Спеціалізованій вчені раді відбувся успішний захист дисертації Ромашко-Майструк Олени на тему «Опір залізобетонних елементів багаторівневому утворенню нормальних тріщин» (науковий керівник – кандидат технічних наук, доцент Журавський Олександр Дмитрович, завідувач кафедри залізобетонних та кам’яних конструкцій Київського національного університету будівництва і архітектури) на якому офіційним опонентом із позитивним відгуком виступив професор кафедри будівництва та цивільної інженерії Луцького НТУ Андрійчук О.В.

Вітаємо здобувачів Нінічука М.В. та Ромашко-Майструк О.В. та їх наукових керівників із успішним захистом дисертацій і присвоєнням наукових ступенів. Бажаємо подальших успіхів та нових звершень!

Кафедра будівництва та цивільної інженерії