В ЛНТУ обговорювали шляхи покращення ОНП підготовки докторів філософії

В ЛНТУ обговорювали шляхи покращення ОНП підготовки докторів філософії

26 квітня 2021 року відбулося обговорення в онлайн-форматі на платформі Zoom з представниками академічної спільноти освітньо-наукової програми (ОНП) підготовки докторів філософії (PhD) «Машини і засоби механізації сільськогосподарського виробництва» спеціальності 133 – Галузеве машинобудування.

В обговоренні брали участь гарант ОНП проф. Володимир Дідух, проф. Олена Налобіна (Національний університет водних ресурсів та природокористування), проф. Тетяна Кузьміна та проф. Ганна Тіхосова (Херсонський національний технічний університет), доц. Олег Ляшук (Тернопільській національний технічний університет ім. І. Пулюя), а також представники ЛНТУ проф. Світлана Ягелюк, проф. Ігор Дударєв, доц. Микола Толстушко та доц. Наталія Толстушко.

Під час обговорення учасники зустрічі поділилися досвідом реалізації ОНП у ЗВО, які вони представляють. Вони рекомендували звернути особливу увагу на забезпечення для здобувачів можливості академічної мобільності через навчання, проходження практики та виконання досліджень в університетах нашої країни та закордону.

Олег Ляшук поділився досвідом залучення до читання лекцій для аспірантів професорів із закордонних університетів, зокрема в онлайн-форматі. Олена Налобіна рекомендувала в ОНП та при виборі тематики дисертаційних досліджень робити акцент на регіональній проблематиці. Жваве обговорення викликало питання наповнення вибіркової частини ОНП дисциплінами професійного спрямування. Усі зійшлися на думці про необхідність формування списку дисциплін із урахуванням напряму наукових досліджень наукових керівників здобувачів за цією ОНП. Також учасниками була відзначена необхідність забезпечення можливості для здобувачів підвищувати свій рівень знання іноземних мов.

Особливу увагу учасники обговорення звернули на необхідності вивчення комп’ютерних програм, що дозволяють моделювати робочі процеси машин і обладнання сільськогосподарського виробництва.

За результатами обговорення були сформовані рекомендації щодо покращення ОНП, які будуть ураховані під час її модернізації.

Д.т.н., професор Ігор Дударєв