ВІДБУЛАСЬ ІІ МІЖНАРОДНА КОНФЕРЕНЦІЯ «ОБЛІК, АНАЛІЗ І КОНТРОЛЬ В СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ»

ВІДБУЛАСЬ ІІ МІЖНАРОДНА КОНФЕРЕНЦІЯ
«ОБЛІК, АНАЛІЗ І КОНТРОЛЬ В СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ
ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ»

16 квітня 2016 року в Луцькому національному технічному університеті відбулася ІІ Міжнародна науково-практична конференція молодих учених, аспірантів, здобувачів і студентів «Облік, аналіз і контроль в стратегії розвитку економіки України», організована кафедрою обліку і аудитута кафедрою економічної теорії і міжнародної економіки.

Відкриваючи конференцію, завідувач кафедри обліку і аудиту, професор Ірина Садовська побажала плідної співпраці та творчої наснаги, а також зауважила, що конференція демонструє, як саме завдяки залученню молодих науковців є можливим ефективне вирішення надзвичайно актуальних у сьогоденні питань розвитку обліку, економічного аналізу і контролю.

Конференція змогла об’єднати погляди понад 450 молодих дослідників провідних вищих навчальних закладів Польщі, Білорусі, Болгарії, Таджикистану, Російської Федерації, Казахстану та інших країн.

Метою проведення конференції є залучення молодих вчених до активних науково-практичних досліджень задля подолання дискусійних та проблемних питань щодо: облікового забезпечення господарських процесів; формування принципів системи оподаткування та звітності в сучасних умовах господарювання; інтеграції бухгалтерського обліку з суміжними економічними науками; застосуванняекономіко-математичного моделювання в управлінні підприємством; розвитку економічного аналізу, аудиту і контролюв умовах реформування національної економіки.

Під час роботи конференції молоді науковці доповідали про результати своїх актуальних досліджень та міркували над податковою реформою як чинником збільшення інвестиційної привабливості, собівартістю як основою для формування тарифів на послуги автомобільного пасажирського транспорту, передовим досвідом застосування новітніх технологій в обліку біологічних активів тваринництва на Волині, розвитком бухгалтерського обліку  та напрямками вдосконалення обліку франчайзингу в Україні, особливостями обліку нематеріальних активів на підприємствах України, моделюванням в економіці та бухгалтерському обліку.

Кожен учасник конференції висвітлював власне бачення щодо існуючих проблем та висловлював свої пропозиції і думки щодо удосконалення обліку, аналізу і контролю у досліджуваній тематиці. Актуальністьпредставлених наукових досліджень, широкий спектр тематики доповідей, а також вміння учасників виступати спираючись на ґрунтовно продумані презентації засвідчили про високий науковий потенціал молодих науковців.

За результатами представлених доповідей учасники конференції були нагороджені грамотами та подарунками.

Усім учасникам ІІ Міжнародної науково-практичної конференції молодих учених, аспірантів, здобувачів і студентів «Облік, аналіз і контроль в стратегії розвитку економіки України» бажаємо натхнення і подальшої творчої наснаги в науковій роботі!

Ірина Ткачук,
доцент кафедри обліку і аудиту