ВІДБУЛАСЬ КОНФЕРЕНЦІЯ «ЛЮДИНА І СУСПІЛЬСТВО ПЕРЕД ВИКЛИКАМИ ЧАСУ»

Відбулась конференція
«Людина і суспільство перед викликами часу»

У Луцькому НТУ 20-21 квітня 2016 року кафедрою філософії, політології та права було проведено ІІ Інтернет-конференцію студентів, аспірантів та молодих науковців «Людина і суспільство перед викликами часу».

У роботі конференції взяли участь студенти та аспіранти факультету обліку та фінансів, факультету бізнесу, факультету будівництва та дизайну, технологічного факультету, факультету комп’ютерних наук та інформаційних технологій та факультету екології та приладо-енергетичних систем. До роботи долучилися й студенти та аспіранти Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки.

Робота відбувалася за секціями «Філософія» (людина як онтологічна цінність; суперечності, проблеми та перспективи розвитку особи та суспільства), «Політологія» (політичні засади людського буття) та «Правознавство» (правове регулювання відносин в системі «людина-суспільство»).

У ході Інтернет-конференції було висвітлено актуальні проблеми розвитку сучасного суспільства, зокрема, проблеми створення політичної еліти, становлення громадянського суспільства, проблема війни і ставлення до неї в українському суспільстві. Значна увага приділена питанням особистісного розвитку, свободи та відповідальності, моральної поведінки.

Учасники конференції аналізували сучасні правові відносини, зокрема, звернули увагу на проблему безробіття серед молоді, соціального захисту людей з інвалідністю, на питання захисту інтелектуальної власності та правового регулювання відношень в системі «особа – держава».

За результатами конференції буде видано збірник тез.

Оксана Сільвестрова,
доцент кафедри філософії, політології та права