ВІДБУВСЯ ВЕБІНАР ЗІ СТУДЕНТАМИ ТА НАУКОВЦЯМИ РЕСПУБЛІКИ МОЛДОВА

ВІДБУВСЯ ВЕБІНАР ЗІ СТУДЕНТАМИ
ТА НАУКОВЦЯМИ РЕСПУБЛІКИ МОЛДОВА

Проведення одного із секційних засідань Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції молодих учених і студентів «Інструменти фінансово-кредитного розвитку економіки України та її регіонів» відбувалось у формі вебінару.

Тема вебінару відповідала основним напрямам роботи конференції. Вебінар був проведений одночасно на кафедрі банківської справи Луцького національного технічного університету України та мультимедійній конференц-залі Державного аграрного університету республіки Молдови з використанням web-технологій в режимі прямої трансляції. Зв'язок між учасниками та модераторами секцій інтернет-конференції підтримувався через інтернет. Учасники вебінару мали можливість чути і бачити модераторів, задавати питання (в чаті або через голосовий зв'язок).

 

З вітальним словом від української сторони виступила доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри банківської справи Наталія Вавдіюк, а від молдавської сторони: – доктор економічних наук, доцент, завідувач кафедри економіки та міжнародних екологічних відносин Ольга Сирбу, доктор економічних наук, старший викладач Ліліана Чімпоеш, доктор економічних наук, старший викладач Людмила Тодорова, які запросили українських та молдовських студентів до подальшої співпраці у проведенні наукових досліджень, участі у міжнародних конференціях, літніх школах, стажуваннях.

Під час обговорення розглядались питання, пов’язані з вирішенням проблем розвитку міжнародних фінансів, фінансово-кредитного стимулюванню економіки, формуванню механізмів нарощення фінансового потенціалу місцевих бюджетів. На екрані транслювались презентації доповідачів, інтернет-посилання, модератори використовували інструменти віртуальної білої дошки, проводити опитування в режимі реального часу.

В ході вебінару студенти познайомилися між собою, заслухали та обговорили виступи. Крім того, кожен охочий може приєднатись до активного обговорення наукових доповідей і на інтернет-сторінці факультету (http://uasm.md/ro/facultati/economie/257-economie-si-relatii-economice-internationale/noutati-anunturi ), поставити запитання провідним фахівцям, молодим вченим.

За результатами виступів студенти Валентина Романова, Марія Шаврієва, Марина Стайкова, Парасковія Мотрой, Вікторія Прокоп були нагороджені дипломами І-го, ІІ-го та ІІІ-го ступенів, а їх наукові керівники – подяками.

Наталія Корецька,
заступник декана факультету обліку та фінансів

International theoretical and practical conference of young researchers and students “Financial and credit development tools of Ukraine’s economy and its regions” On 13th of April 2016 took place the online conference “Financial and credit development tools of Ukraine’s economy and its regions” organized by the department “Economics and International Economic Relations” of State Agrarian University of Moldova and the department “Banking” of National Technical University from Lutsk, Ukraine. The event took place according to the program and was chaired by: • Olga S?rbu, Head of „Economics and International Economic Relations” Department; • Natalyia Vavdiyuk, Head of „Banking” Department. Conference was attended by 6 students from the State Agrarian University of Moldova. The following participants: Romanova Victoria, ?avrieva Maria, Staicova Marina, Motroi Parascovia are students with major in „General economics” and Calu?caia Nelea, Romanova Valentina with major in „Business and Administration.” The discussed research topics were related to the analysis of the problems in the financial management and the role of the banking system in anti-crisis management, risks insurance, the mechanism of the financial system, financial and economic security management. We address our acknowledgements to participants and organizers from both institutions for their active involvement in the conferences works.