Вітаємо науковицю Луцького НТУ зі здобуттям ступеня кандидата юридичних наук

Вітаємо науковицю Луцького НТУ зі здобуттям ступеня кандидата юридичних наук

Асистент кафедри права Луцького НТУ та керівниця юридичної клініки «Veritas» Олександра Філюк успішно захистила кандидатську дисертацію. Одноголосним рішенням спеціалізованої вченої ради НУБІП України їй було присуджено науковий ступінь кандидата юридичних наук зі спеціальності 12.00.06 (земельне право; аграрне право; екологічне право; природоресурсне право).

Тема дисертації: «Юридичне забезпечення захисту майнових прав сільськогосподарських товаровиробників». Науковий керівник – кандидат юридичних наук, доцент кафедри права ЛНТУ Алла Михайлівна Земко.

Серед офіційних опонентів: доктор юридичних наук, професор, член-кореспондент НАПрН України, професор кафедри земельного та аграрного права Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого Анатолій Миколайович Статівка; кандидат юридичних наук, доцент кафедри земельного та аграрного права Київського національного університету імені Тараса Шевченка Світлана Іванівна Марченко.

Щиро дякуємо керівництву та членам спецради, особливо її голові – доктору юридичних наук, професору Національного університету біоресурсів і природокористування України Володимиру Михайловичу Єрмоленку та опонентам за високий рівень організації і проведення процедури захисту, конструктивні зауваження та побажання й високу оцінку наукової роботи.

Вітаємо Олександру Філюк та її наукового керівника Аллу Земко із успішним захистом дисертації. Бажаємо натхнення на нові здобутки і тільки успіхів та зростання на професійному шляху!

Відділ іміджу та промоції ЛНТУ