Якісна освітня програма: візія та виклики

Якісна освітня програма: візія та виклики

26 жовтня відбувся черговий методичний семінар «Якісна освітня програма: візія та виклики»,  спікером та тренером якого виступила начальник відділу якості освітнього процесу, ліцензування та акредитації д.е.н., проф. Кузьмак Олена.

На семінарі розглянули питання методики побудови студентоцентрованих освітніх програм, регламентованість функціонування освітньої програми, розглянули світовий досвід побудови та функціонування освітньої програми в University of Amsterdam. Крім того, обговорили виклики сьогодення щодо забезпечення якості освітніх програм.

Після Q&A сесії провели практичний кейс «Якість освітньої програми очима стейкхолдерів». Було сформавано 5 груп, які виступили в ролі різних стейкхолдерів та обговорили бачення кожної групи щодо можливостей покращення освітніх програм в Луцькому НТУ. 

Відділ якості освітнього процесу, ліцензування та акредитації