Здобутки наукової діяльності університету відзначено Міністерством освіти і науки України

Здобутки наукової діяльності університету

відзначено Міністерством освіти і науки України

 

18 лютого 2014 року в Міністерстві освіти і науки України вищі навчальні заклади технічної групи звітували про свої наукові здобутки.

Проректор з науково-педагогічної роботи Ірина Вахович та завідувач наукового відділу Любов Федорусь представили такі інформаційні матеріали:

- інформацію про наукову та науково-технічну діяльність Луцького НТУ за 2013 рік;

- показники наукової та науково-технічної діяльності;

- інформацію щодо комерціалізації прикладних науково-технічних розробок;

- анотовані звіти за кожною закінченою у 2013 році науково-дослідною роботою, що виконувалась відповідно до тематичних планів науково-дослідних робіт університету;

- описи найбільш ефективних розробок;

- інформацію про виконання показників паспортів бюджетних програм за 2013 рік.

У другій половині дня відбулось засідання щодо підсумків наукової та науково-технічної діяльності під головуванням директора департаменту наукової діяльності та ліцензування МОН України Олександра Якименка, в якому взяли участь проректори з наукової роботи технічних ВНЗ.

Під час своєї доповіді Ірина Вахович презентувала наукові здобутки університету, інформацію про підготовку наукових кадрів, ефективність використання бюджетних коштів, публікації у міжнародних наукометричних базах даних, отримані охоронні документи та зосередилась на результатах завершених наукових досліджень і розробок. Зокрема, у 2013 році завершено роботу над такими науково-дослідними темами: “Розробка засобів виробництва продукції льону олійного в умовах Полісся” (керівник проф. Дідух В.Ф.),” Підвищення технологічної гнучкості та ефективності багатоінструментальних операцій механічного оброблення деталей роликопідшипників в умовах переналагоджувального виробництва” (керівник проф. Марчук В.І.), ”Використання відходів промислового виробництва для виготовлення деталей конструкційного та триботехнічного призначення ” (керівник проф. Рудь В.Д.), ”Аналітичні та експериментальні методи стереофрактографічних досліджень у трибоматеріалознавстві ” (керівник проф. Широков В.В.).

Олександр Якименко відзначив наукові результати, досягнуті у 2013 році науковцями Луцького національного технічного університету, зокрема збільшення коефіцієнту ефективності використання бюджетних коштів, укладення договору з видавництвом “Elsevier” щодо доступу до наукометричної бази даних “Scopus”, щорічних перемогах студентів на олімпіадах та у конкурсах науково-дослідних робіт.

Підбиваючи підсумки  засідання, директор департаменту наукової діяльності та ліцензування акцентував увагу на тому, що при виборі тем наукових досліджень, керівники повинні працювати з потенційними замовниками наукового продукту, який буде отримано при виконанні прикладних наукових досліджень, що забезпечить надходження коштів до спеціального фонду державного бюджету. Також було наголошено, що результати фундаментальних досліджень обов'язково повинні публікуватись у наукометричній базі даних “Scopus”.

За результатами презентацій обговорені також проблемні питання, які виникають при провадженні наукової та науково-технічної діяльності, зокрема, щодо типових штатних  нормативів ВНЗ ІІІ-ІV рівнів акредитації, які не передбачають структурного підрозділу стосовно організації наукового процесу та міжнародної діяльності в університетах.

  Звітна компанія окреслила ряд пріоритетних напрямків наукової діяльності для Луцького НТУ.

 

 

Доступ до інформації про звітну компанію Луцького НТУ на сайті МОН України:

http://www.mon.gov.ua/ua/news/28992-tehnichni-vnz-pro-naukovu-ta-naukovo-tehnichnu-diyalnist-u-2013-rotsi.-den-dvanadtsyatiy